England

Titul v originále: England

Autor: Tim Crouch
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 1

Tim Crouch (Velká Británie)
ENGLAND
1 m, 1 ž
Hra pro galerie

V podtitulu textu stojí: „Umění uvnitř umění".
Jde o performanci pro 2 herce, určenou pro prostory libovolné galerie. Publikum obklopují umělecká díla a předměty pocházející z jiných kultur, představení sleduje kulturní rozdíly, posuny i body, v nichž se kultury stýkají a prolínají.
Diváci jsou instruováni, aby „vešli a prohlíželi si umění." Zatímco se věnují prohlídce, muž a žena, u nichž není rozhodující pohlaví, začínají hovořit: představí se, stručně nastíní historii galerie a začnou mluvit o sobě. Žijí v Anglii a zabývají se uměním. Diváci se dozví o opuštěnosti jedné z postav, přítel často cestuje a obchoduje s uměním („tvrdí mi, že dobré umění je to, které se dobře prodává").
Další část performance se odehrává v jiné postranní místnosti, kde si již diváci mohou sednout - jde již o více divadelní prostor. Hra nabývá obrátek, dozvíme se kromě jiného, že jedna z postav je nemocná, opuštěná a smutná, postavy začínají mluvit přes tlumočníka....
Text reflektuje téma nejen hodnoty umění, jeho zpeněžování, ale i hodnoty lidského života. Jde o velmi dobře strukturovanou show, od počátečního nepohodlí až po překvapivé dynamické vyústění v „divadelní" místnosti. England zkoumá i význam institucí: galerie, církve, nemocnice - a relativitu hodnot ve světě umění a citů. Sžíravý text zaznívá z mnoha úst, diváci se ocitají ve středu dění a stávají se jeho součástí. Text byl uveden v rámci edinburského festivalu v roce 2007 a získala 1. cenu v soutěži Scotsman Fringe Award. U nás hru poprvé uvedlo divadlo Mett Factory v listopadu 2009.

 

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz