Entertaining Angels

Titul v originále: Entertaining Angels

Autor: Richard Everett
Žánr: tragikomedie
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 4

Richard Everett (Velká Británie)

ENTERTAINING ANGELS (POHOSTINNÍ ANDĚLÉ)

1 m, 4 ž

tragikomedie

1. jednání

Na zahradě anglikánské fary zastihneme hlavní postavu hry Grace, dobře vypadající padesátnici, manželku nedávno zesnulého kněze Bardyho. Právě telefonuje a její o pár let starší sestra Ruth ji ruší hlukem sekačky na trávu. Dům si mezitím prohlíží Sarah, která se má, spolu se svým manželem, do domu brzy nastěhovat, a převzít funkci vikáře. Poslední přítomnou osobou je Jo, dcera Grace a vikáře Bardyho. Je jí něco málo přes třicet a je psycholožkou.

Grace všechny přítomné častuje sarkastickými komentáři a protože je to inteligentní žena, přihlížejícího pobaví svou jadrností. Zúčastněné naopak udržuje v neustálém nepříjemném napětí. Ještě nedávno tvrdila, že chce dům opustit co nejdřív, ale teď se zdá, že se odsud natruc nechce hnout a dává to najevo. Uráží svou sestru. Zesměšňuje samu sebe a svoji životní roli farářovy ženy, která se vždy a na všechny usmívá a předstírá zájem. V okamžicích osamění k ní přichází Bardy. Vedou spolu hovory o tom, kde teď je a jejich společném životě. Ostatní o jejích vizích vědí, ale nekomentují je.

Jo se nabídne, že Sarah ukáže potok, ve kterém její manžel může pěstovat pstruhy. Právě zde Grace našla mrtvého manžela, obličejem ve vodě. Na tomto zvláštním místě, kde – jak se později ukáže – Bardy připravoval svoje kázání a kde s Grace počali svou dceru, se Sarah, nová vikářka, a Jo dostanou do velmi intimního rozhovoru. Jo se zmíní o svém rozvodu a Sarah se jí svěří se svým příběhem, jak se dostala na cestu víry. Po svatbě měla nemanželský poměr a vědomí viny v ní obnovilo víru v Boha tak silně, že se stala farářkou. Sarah je sama překvapena, kolik byla ochotná o sobě prozradit, a tak Jo požádá o diskrétnost a rozrušená odchází. Jo ji prosí o další návštěvu.

O pár dní později Ruth, pro kterou nemá Grace dobrého slova, zastihne svou sestru v zahradě a rozhodne se odhalit jí tajemství, která třicet let skrývá. Když měla Jo čtyři roky, Ruth svedla Bardyho. Bylo to jenom jednou, ale Ruth otěhotněla. Aby se nic neprozradilo, odjela do Afriky, kde porodila syna a začala pracovat v misii. Grace tato zpráva hluboce zasáhne. Nejen to, že jí manžel byl nevěrný v nejšťastnějším období jejich života, ale protože jí to nikdy neřekl. V tuto nepříjemnou chvíli se zde objeví i Sarah. V rozhovoru s Jo přidá jeden detail ke svému příběhu. I její poměr měl následky. Otěhotněla, ale o dítě přišla. Nikdy však manželovi neřekla, že on nebyl otcem. Cítí vinu, že zatajila tak důležitou pravdu a uvažuje, že na pozici vikářky nenastoupí.

2. jednání

O dva dny později. Jo, přestože sama těžce nese, že otec nebyl tak dokonalý, jak ho vždy vnímala, naléhá na tetu Ruth, aby neodjížděla, dokud si s matkou vážně nepromluví a nedosáhnou aspoň nějaké míry smíření. Grace dává Ruth najevo svou hořkost při každé příležitosti. K další konfrontaci obou sester dojde opět na zahradě a náhodou se zde objeví i Sarah, kterou Grace do sporu zatáhne. Grace vyjde ven s jiným utajovaným faktem. V době, kdy byla Ruth těhotná, ona sama přišla o dítě. Stále jasněji vidíme, jak se příběhy Grace a Sarah podobají. V obou případech šlo o nevěru, nechtěné těhotenství a ztrátu dítěte, která vypadá jako boží trest. Sarah však svůj poklesek nezatajila a za svou upřímnost byla odměněna. Podařilo se jí zachránit manželství a najít novou cestu k Bohu. Bardy ale svůj poklesek zapřel, obrátil svoji pozornost na svou práci a boží dílo a zaplatil odcizením své ženy, která nikdy nepochopila, proč se tak stalo.

Debata se postupně vyhrocuje. Grace začne vyprávět o smrti svého manžela. Nenašla ho už mrtvého, ale byla svědkem jeho skonu. Sledujeme scénu posledního setkání Grace a Bardyho. Grace chce mluvit o jejich vyhořívajícím vztahu, ale Bardy jako vždy nemá čas. Najednou ho přepadne srdeční slabost a zhroutí se do vody. Grace pak popisuje následující okamžiky. Když už byl Bardy ve vodě, podržela mu v ní hlavu, jakoby ho znovu křtila na dalekou cestu do neznáma. Cítila, že nadešel jeho čas. Celou dobu tajila pravdu o posledních okamžicích svého muže a cítila vinu, že mu nepomohla z vody ven. Konečně v Grace cosi povolilo a místo zloby vylévá svoji bolest v slzách. Jo, Ruth i Sarah ji uklidňují, že nic zlého neprovedla, protože její manžel skutečně umřel na infarkt, a ne na utopení. Všechna tajemství jsou vymetena z temných koutů a konečně je možné očistit se od minulosti.

Krátký epilog se odehrává po několika měsících. Všechno nabralo ten nejlepší kurz. Jsme na téže zahradě a vidíme Sarah v kněžské sutaně, navíc v pokročilém stupni těhotenství. Objeví se Grace s přáním, jestli by chvíli nemohla sama pobýt na zahradě. Sarah jí samozřejmě vyhoví. Grace se zde naposledy setká se svým mrtvým manželem, smíří se a rozloučí. Vstupují Jo a Ruth, hledají Grace. Musí být včas na letišti, jedou totiž vyzvednout Joina nevlastního bratra, nemanželského syna Ruth a Bardyho.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz