Falling Down

Titul v originále: Falling Down

Autor: Vladimir Oravsky, Kurt Peter Larsen
Žánr: monodrama
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1

Vladimir Oravsky, Kurt Peter Larsen (Švédsko)

FALLING DOWN (KLESÁNÍ)

1 m

V tomto monodramatu se slušný, inteligentní mladý muž označený jako Brácha stane obětí šikany ze strany neznámého přistěhovalce, který pracuje ve večerce v sousedství. Nikdy si ho ani nevšiml, přesto je najednou terčem jeho nenávisti, která v Bráchových neexistujících gestech vyčetla neexistující nenávist k imigrantům. Imigrant se brání neexistujícímu útlaku provokativními slovními urážkami, vyhrožováním a opovržlivým pliváním. Brácha najednou dostal nálepku rasisty a xenofoba, nálepku, se kterou neměl nikdy nic společného, a nedokáže se jí jednoduše zbavit. Nakonec problému s agresivním cizincem zcela propadne. Stane se pro něj předmětem rozsáhlých úvah, které do pozadí odsouvají veškeré ostatní události, včetně vážné choroby vlastního otce.

V monolozích Brácha rozebírá všemožné aspekty západní civilizace, která se snaží smířit všechny se všemi, a proto musí neustále všichni, kdo západní civilizaci vyznávají, všemu ustupovat a vše tolerovat. Ačkoli jsou Bráchovy úvahy plné zajímavých postřehů, obratných vyjádření a cizích slov, na přímočarou primitivní agresi nočního prodavače nestačí. Inteligence, vzdělání, ani snaha o vcítění se Bráchovi nedokáže najít smíření s tím, že se stal hračkou něčí permanentní provokace. Nakonec dochází k řešení. Naplní tašku zápalnými lahvemi a vyráží do noci.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz