Ferryman

Titul v originále: Ferryman

Autor: Jez Butterworth
Žánr: drama
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 13 ženy 8

Jez Butterworth (Velká Británie)

FERRYMAN (PŘEVOZNÍK)

13 m, 8 ž (z toho 2 dívčí role)

Je srpen 1981, Spojeným královstvím otřásla vlna hladovek nejprve stávkujících dělníků a pak i přívrženců Irské republikánské armády, Železná lady drží zemi pevně v rukou a na jednom irském rašeliništi právě vybublalo na povrch tělo. Identifikovat se dá jen podle zubních záznamů, jinak je ale dokonale zakonzervováno. Peněženka s fotografií dítěte v kapse, svázané ruce i nohy. Stejně jako dokonale zachované lidské ostatky vyhřezává na povrch i deset let stará, ale rozhodně ne omšelá historie rodiny oběti, člena IRA a domnělého policejního informátora v jedné osobě. Ačkoli početná rodina Carneyových už s IRou nechce mít nic společného a raději by se vrhla do sklízení úrody obilí určeného pro vykrmení dobytka v zámoří, znovu zpřítomněná historie zasáhne do klokotavého života rodiny zdrcující silou.

Podobně jako předchozí Butterworthova hra Jerusalem (Jeruzalém) je i The Ferryman klasicky psaná hra ve stylu well-made-play, je realistická zasazená do realistického dobového kontextu. Přesto však autor rozvíjí storytellingovou linii hry a mytologické motivy lidové slovesnosti. Odkazuje tím k dědictví irského dramatu plného vyřčené i podprahové mystiky, závažnosti kombinované s neskrývanou drastičností. Jde o velkolepé dílo se spletitým a rafinovaným příběhem, propracovanými a plastickými postavami a silně apelativním tématem, kterým je vliv dlouhotrvajícího válečného konfliktu/teroru na jedince. Jak člověka poznamená násilí v případě, že trvá tak dlouho, že se stane normou? Jak se s ním vyrovnat, jak jej ignorovat a jak jej vzít za své?

Hra měla premiéru v Royal Court Theatre 24. dubna 2017. Hra sklidila nebývalý úspěch u diváků i odborné veřejnosti a byla přenesena na West End. Hra získala roku 2018 Cenu The Critics‘ Circle a Evening Standard Theatre Award pro nejlepší hru roku.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz