Fische

Titul v originále:

Autor: Nele Stuhler
Žánr: komedie
Jazyk: němčina
Postavy: muži 2 ženy 1

Nele Stuhler(ová) (Německo)

FISCHE (RYBY)

3 herci

absurdní komedie

E a Ryba spolu mají zvláštní vztah. Jsou přesvědčeni, že nemohou opustit své byty, pestrý svět venku pro ně zůstává pouze tušením, holografickým zábavným parkem, do něhož, jak se domnívají, nemají vstupenky. Nedá se dosáhnout ani nejbližšího okolí a až kolemplovoucí kapr jim navrhne, zda se nechtějí sestěhovat do společného bytu. E a Ryba to ovšem nevnímají jako vytoužené rozšíření svých obzorů, nýbrž jako ohrožení jejich osamělé intimity jakožto „nejmenší etické jednotky“. Nezbývá než čekat na klimatickou změnu, která by vytvořila pro oba vhodný biotop. E narostou žábry a vztah s Rybou se již nezdá být tak pošetilým nápadem.

Jde mj. o skličující vizi světa, na němž stoupá hladina moře. Existenciální komedie zpodobňující touhu po výjimečnosti a strach z budoucnosti světa očima kapra.

Autorka za tuto hru získala v roce ocenění Münchner Förderpreis, je členkou různých uměleckých skupin a pracovala i pod hlavičkou Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz poté, co vystudovala divadelní vědu v Gießenu.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz