Fleisch

Titul v originále: Fleisch

Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 14 ženy 4

Felix Mitterer (Rakousko)

FLEISCH (MASO)

14 m, 4 ž

Stará Hilde celý život pilně pracovala v řeznictví, které jí těsně před smrtí odkázal otec na úkor jejího bratra Hermanna. Svou skromností a pílí dokázala nashromáždit velký majetek, o který ji ale v průběhu let připravila její vlastní rodina. Bratr Hermann ji donutil, aby mu přenechala nájemní dům, který jí otec daroval, jinak by ji býval nechal zavřenou v blázinci. Polovinu obchodu nechala bláhově přepsat na svého manžela Erwina a zbylé jmění na ní vyžebrali její naprosto neschopní synové, kterým peníze nikdy dlouho nevydržely. Nyní už Hilde nemá vůbec nic, kromě vysoké pojistky, kterou si platila skoro celý život. A oba její synové po ní touží - zhýralec Siegfried na výstavbu golfového hřiště, její miláček Stefan na vybudování hotelu. Hilde už má ale jiné plány. Od doby, kdy se její manželství s Erwinem kvůli jeho milostným pletkám takřka rozpadlo, trávila většinu času cestováním. Navštívila snad každý kout světa a setkala se s těmi nejprostšími lidmi, jejichž osudy ji vždy dojímaly a vzbuzovaly v ní touhu jim pomoci. Proto se rozhodla, že za své poslední peníze nechá v Indii zbudovat vesnici pro osiřelé děti. Ty jí totiž budou alespoň vděčné.

Hra je situovaná do současnosti, o Hildině životě se divák dozvídá z jejího vyprávění a z četných retrospektivních scén, které Hilde společně s Erwinem komentují. Počet postav nemusí odpovídat počtu herců. Zajímavá je i jazyková stránka hry - promluvy v hovorové němčině jsou zčásti zapisovány foneticky.

 

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz