Fühllosigkeit

Titul v originále: Tunnottomuus

Autor: Pirkko Saisio
Žánr: hra
Překladatel: Angela Plöger
Jazyk: němčina
Postavy: muži 2 ženy 3

Pirkko Saisio (Finsko)

TUNNOTTOMUUS (NECITLIVOST)

2 m, 3 ž

Hra o krizi vztahů v současné rodině. Ve jejím středu se nacházejí rodiče, právník Seppo a jeho žena Tuula, a jejich syn Marko se svou snoubenkou Milvou. Nejstarší generaci představuje Seppova matka Toini, zavřená v domově důchodců. Vyprázděný Seppo, popírající existenci duše, věčný nevěrník, svede přítelkyni svého syna. Tím narušuje jejich vztah po všech stranách - Milva si není schopna Marka vzít, protože zjišťuje, že Seppo v ní otevřel dosud netušené stránky její povahy. Všechny postavy se potácejí ve svých slabostech a problémech, které mají jak zcela profánní, tak i metafyzický charakter. Seppo utíká od své zodpovědnosti, stejně jako utíká od zjištění, že člověk nežije pouze tělesně, a de facto utíká také fyzicky - cestuje do střední Evropy. Tuula se snaží zachránit svoji rodinu, ale úplně marně, jejím předobrazem je Toini, která na konci hry umírá. Na to Seppo jen lakonicky říká: „Mrtví jsou mrtví a žít se musí dál." Na konci hry Seppo zůstává s Milvou, Marko odchází.

V agentuře je k dispozici finský originál a anglický scénosled.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz