Girl in the Yellow Dress

Titul v originále:

Autor: Craig Higginson
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 1

Craig Higginson (Velká Británie)

GIRL IN THE YELLOW DRESS (DÍVKA VE ŽLUTÉM)

1 m, 1 ž

Jedna postava pochází z Konga (Pierre) a druhá a Anglie (Celia). V jejich původu je klíč k jejich pochopení. Krásná bílá dívka s dostatečně pevným finančním zázemím dává hodiny angličtiny a černý mladý muž se stává jejím novým žákem. Od začátku je jasné, že jeho pravou motivací není zlepšení v jazyce, ale osobní zájem o Celii. Zároveň se dá tušit, že i Celia něco skrývá. Ačkoli se společně prosekávají džunglí gramatických pouček, jejich komunikaci to nijak nezlepšuje, protože oba si do toho druhého promítají svoje představy a tužby a k tomu si vydatně pomáhají lží.

Pierre zcela žije představou, že jeho barva pleti ho odsuzuje do nižších pater společnosti, a za vším vidí rasovou diskriminaci. Aby u Celie uspěl, přisvojil si drastický příběh svého otce o povraždění celé rodiny, ačkoli sám už je rodilý Francouz. Celie ovšem jedná stejně. Vymyslí si, že z domova odešla kvůli incestním touhám svého bratra, dokonce si vybájí jeho smrt. Ve skutečnosti se ale pomýlené city týkaly jí a místo pohřbu se koná bratrova svatba.

Celia a Pierre se spolu sice vyspí, ale místo, aby je to sblížilo, je to naopak rozdělí. Vzájemně se stávají obětí svých lží a sobeckých projekcí vlastních potřeb. Autor se dotýká hned několika pozoruhodných témat (rasové předsudky a pozitivní diskriminace, společenská stigmatizace, stereotypy, představy a sny - jejich projekce a střet s realitou, bezprostřední neuchopitelnost světa) a skutečně uvěřitelně demonstruje mechanismy a příčiny odcizení dvou osob ze dvou různých světů.

Hra byla uvedena v divadlo Newcastle upon Tyne: Live Theatre v březnu 2010.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz