Great Celestial Cow

Titul v originále: Great Celestial Cow

Žánr: komedie
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 7

Sue Townsend(ová) (Velká Británie)

GREAT CELESTIAL COW (VELKÁ BOŽSKÁ KRÁVA)

2 m ,6 ž

Poutavý příběh indických přistěhovalců začíná v polovině 70. let 20. století, kdy se Sita, matka dvou malých dětí (Prem a Bibi) loučí s Indií, prodá svůj jediný majetek, krávu, které říkají Princezna, a vydá se do Velké Británie za svým manželem (Raj). Sita se najednou ocitne ve velkém městě a v úplně cizí zemi, neumí jazyk a nezná místní zvyky.

Autorka se okrajově dotkne tématu postavení emigrantů (agrese i bezradnost), ale především sledujeme, jak se s lety strávenými v nové zemi mění tradiční vzorce rodinných vztahů. Podle starých zvyků má v domácnosti rozhodovat muž. Z Raje jednou přejde tato funkce na jeho syna Prema. Muž může ženu kárat nebo i bít, aby se podřídila jeho vůli, rozhoduje o výdajích, o sňatcích svých ženských příbuzných, o tom, co je vhodné a co ne. Sita se začne tomuto uspořádání bránit. Např. když má její dcera první menstruaci, odmítne staré pověry o tom, že krvácející žena je nečistá a nemůže připravovat jídlo a uctívat božstva. Sitina potřeba účastnit se na rozhodování je samozřejmě chápaná jako nepokora a Raj, podporovaný svojí matkou a její sestrou, se od manželky vzdaluje. V rodině tak vzniká dlouhodobá nerovnováha. Sita ztrácí svoji pevnou pozici manželky a matky a doma ji jednoduše berou jako špatnou ženu. Podporuje ji pouze Bibi, která je tvrdohlavá po matce, chce sama pracovat a sama si vydělávat a odmítne všechny domluvené nápadníky.

Sitin postoj, který manžel a starší ženské příbuzné prostě nechápou, je mylně považován za psychickou únavu a její přání vrátit se zpátky k starému životu do Indie, ke svojí krávě, za výplod choré mysli. Tak se Sita ocitne v blázinci. Dlouhodobá frustrace se u ní skutečně rozvine v duševní nemoc. Tou dobou ale už i nejstarší generace, tchyně a její sestra, začíná chápat, že podřizovat se tradici není jediná možná životní cesta. Vypadá to, že Situ propustí z ústavu, Bibi si pro ni má druhý den přijít, ale Sita jí oznámí, že zítra už bude se svojí kravkou v Indii. Po dceřině odchodu se jí obraz Princezny zjeví v okně a Sita za ním odejde. Pak následuje už jen poslední výjev, zpátky v Indii, děti jsou ještě malé a všechno je, jak má být.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz