Ham-let

Titul v originále:

Žánr: komedie
Jazyk: čeština
Postavy: muži 8 ženy 5

Kateřina Pokorná

HAM-LET

8 m, 5 ž

komedie

Tak Hamíku, už se nemrač, bambulko, a raduj se s námi!“

Hra parafrázující klasický Shakespearův text přivádí na scénu většinu základních postav dramatu. V této verzi jsou ale postavy poněkud přímočařejší a současnější. Hamlet patří ke slavnému mafiánskému rodu, který právě uchvátil zlý strýc, a Hamletova matka je příliš natvrdlá, než aby něco tušila. Hamlet má dlouho oporu v kamarádovi Laertovi, se kterým mají společné mimo jiné i to, že nesouzní s životním stylem svých otců. Polonius je totiž v podstatě profesionální řiťolezec a Hamlet se ani „nemůže projít po ulici, aby se mě všichni nebáli, že je podřízne.“ Jenže teď, když se věci přiostřily a začalo se bojovat o moc, poměry se mění. Polonius je ochoten obětovat čest své dcery na oltář vlastního kariérního růstu a Laertes se od Hamleta také vzdaluje. Jediná Gertruda nic netuší...

Moderní verze Hamleta nezastřeně komentuje současnou společnost, která je mnohdy ochotná jít přes mrtvoly. Komedie o pokrytectví, která čerpá humor z dokonalé znalosti původní předlohy a schopnosti vysoké umění vtipně přetransformovat do podoby „jak by to bylo doopravdy“.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz