Heroika. Play zavřel

Titul v originále: Heroika. Play zavřel

Žánr: hra
Jazyk: čeština
Postavy: muži 8 ženy 4

Ladislav Stýblo

HEROIKA. PLAY ZAVŘEL

8 m, 4 ž a další postavy

Hra zpracovává formou tzv. otevřeného divadla a zároveň „tragigrotesky" téma uměleckého, životního i politického fanatismu a z toho plynoucí neschopnosti respektovat cizí pravdy. Látkou hry je skutečný životní příběh a dílo jednoho z nemnoha českých dramatiků hlásících se v období první republiky otevřeně k fašismu a nacismu - Františku Zavřelovi. Za použití citací z jeho divadelních a básnických děl (dnes již prakticky neznámých a celá desetiletí neuváděných) sleduje hra Zavřelův vývoj od někdejšího nadějného představitele expresionistického divadla a Hilarova spolupracovníka, směrem k vyhrocenému nacionalismu, kulturní kolaboraci s německým okupačním režimem, až k jeho poněkud tragikomické smrti v roce 1945.

Zpočátku se Zavřel projevoval jako skeptik k Masarykově a Benešově Československu, postupně však - neschopen přijmout jinou než svou, nacionálně orientovanou „pravdu" - propadá nenávisti a především iluzi vlastní výjimečnosti. Umění postupně začalo Zavřelovi sloužit hlavně jako prostředek k vyřizování účtů. Odpovědí na jeho tvorbu mu bylo zaryté mlčení celé kulturní veřejnosti té doby, která se jej rozhodla prostě - a jak se mělo ukázat účinně - ignorovat. Nové časy pro Zavřela nastaly po okupaci Československa, pouze však zdánlivě: i tehdy totiž Zavřel, navzdory tomu, že psal otevřeně nacistická dramata, narážel na mlčení a zlověstné ticho. Zoufale se snažil na sebe upoutat pozornost co možná nejprovokativnějšími odsudky všeho, co bylo přijímáno většinou veřejnosti jako hodnoty.

Hra se snaží zachytit motivace, uvažování i trýzeň člověka, který sám sebe vystrnadil z lidské společnosti i kultury, aniž by si to ovšem připouštěl. Člověka, který svou touhu po sebeprosazení staví nadevše. Zavřelův pozoruhodně dramatický osud, jehož podstatnou součást představoval i poněkud bizarní vztah k ženám, však přináší zvláštní pohled nejen v těchto obecných rovinách - je také příspěvkem k otázce češství a našim moderním dějinám.

Materiál, který hra zpracovává dosud nebyl divadelně ani historiograficky zpracován.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz