Hess

Titul v originále: Decalogul dupa Hess

Žánr: monodrama
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1

Alina Nelega (*1960, Rumunsko)

DECALOGUL DUPA HESS (DESATERO PODLE HESSE)

1 m

Monodrama pro muže: Desatero Rudolpha Hesse. Vyznání „největšího justičního omylu v historii", do deseti oddílů (podle bodů Desatera) členěný proslov „nespravedlivě odsouzeného". Ve všech částech autorka vychází z reálného předobrazu: Hess se zpovídá ze svého dětství v Egyptě, ze vztahu k Hitlerovi (jehož pojetí se často mísí s Bohem), k rodičům, k nacistické ideologii, k sebevraždě atd. Hess oslovuje v celé hře Boha a rozebírá jednotlivá přikázání Desatera, dokazuje, že se proti nim nikdy neprovinil a končí vyznáním: „...ničím jsem se neprovinil, celou dobu jsem poslouchal tvé příkazy".

Jednotlivé části mají (stejně jako ve hře Amalia respiră adănc) odlišný charakter; některé se podobají básni (či litanii), jiné jsou napínavým epickým vyprávěním, jednu Hess dokonce zpívá.

Hra se dotýká motivů života a smrti (Hess spáchal sebevraždu, která se zde rovněž tematizuje), provinění, lítosti a čistého svědomí. Plynulý tok vyprávění s jednotou místa a času odhaluje nejzrůdnější rysy nacistické ideologie, v širším chápání jakékoli ideologie, která se sice zaštiťuje Bohem, ve skutečnosti se proti jeho přikázání proviňuje každou myšlenkou.

Text je v agentuře k dispozici v anglickém překladu.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz