Historka o sv. Magdě

Titul v originále: Die Geschichte von St. Magda

Žánr: hra
Překladatel: Michal Kotrouš
Jazyk: čeština
Postavy: muži 2 ženy 4

5 herců nebo variabilní obsazení

Pět bezejmenných hlasů bez tváře, pět svědků, zprostředkovatelů, soudců, protokolantů postupně skládá polyfonní proud vzpomínek, příběh jedné mladé ženy - Magdy. Magda patří k ženám, jež vložily svůj osud do rukou muže. Postupně jí však vše přerůstá přes hlavu, až přijde exploze...

Jak již výše uvedený výčet postav naznačuje, jedná se jen o přibližný odhad, protože hra mladé autorky z Hamburku, která za ni byla vyznamenána mj. na Mezinárodním festivalu současné dramatiky v berlínské Schaubühne v roce 2006, je sice rozepsána do replik, ovšem ty nejsou přiřazeny konkrétním mluvčím.

Autorka jako by tímto postupem zdůrazňovala, že se zde skutečně vypráví příběh o Magdě, a nikoli její objektivní historie. Kým je tedy tento příběh vyprávěn? Dvěma ženami z města, kde se Magdin příběh uzavřel. Ty postupně odhalují, kdo je Magda, další zúčastněné postavy i ony samotné, a v dialogu, který se pohybuje na pomezí klevetění, vyprávění a přímého zobrazování událostí, si udržují jakýsi brechtovský odstup od příběhu: dohadují se dokonce, jak to vlastně všechno bylo, znejišťují sebe i posluchače, až se ukáže, že jsou to prodavačky v kavárně, kam si Magda přišla sníst dort poté, co zabila svého manžela.

Příběh o Magdě, který se před našima očima postupně rekonstruuje, je tak prehistorií toho, co tomuto okamžiku předcházelo. Nacházíme se v jakémsi ospalém a opuštěném turistickém centru u moře, do kterého přijíždí se svým manželem tajemná žena, již odtud kdysi vykázali. Je to Magda - původně zamlklá a poněkud ztracená dívka, která prodávala erotické prádlo v obchodě ve své rodné vsi, až se jednoho dne rozhodla odejít hledat štěstí do města. Tam ji potkala bizarní příhoda: v opilosti byla přinucena na záchodcích k orálnímu sexu a v další restauraci ji opil jiný neznámý muž. Z banálního setkání se nečekaně vyvinul „vážný vztah" a nesmělá Magda byla postavena před úkol nahradit čerstvému vdovci jeho manželku, která zemřela při autonehodě. Muž si Magdu odváží na venkovský statek v horách, kde probíhá Magdino zapracování do rodinného řeznického podniku i její postupná přeměna na zemřelou Mariannu.

Když dojde na svatbu, Magda z ní utíká do řeznictví, kde ji znásilní ženichův otec. Nic z toho však Magdu nepřiměje ani k hlásce protestu, natož k tomu, vzít svůj osud pevně do rukou. Teprve když se s manželem vydá k moři, začne nečekaně jednat: shodí muže z útesu a popadne ji nezastavitelná touha jíst dorty a mluvit.

Stejně jako i ostatní hry J. Kapteinové je i tato komponovaná zajímavým způsobem a naplněná množstvím motivů. Nezapře svou ženskou autorku a typické ženské prvky: žena-světice, úloha ženy-manželky a vyrovnání se s mužskou surovostí. Hra získala v roce 2005 prestižní ocenění Stückepreis der Schaubühne Berlin a byla tak v rámci festivalu F.I.N.D. uvedena jako scénické čtení v roce 2006, rozhlasová podoba získala v tomtéž roce cenu Ganz Ohr rozlasové stanice NDR. Premiéry se hra dočkala v roce 2007 v Staatstheater Karlsruhe, druhého uvedení v březnu 2012 v Städtisches Theater Chemnitz. V dubnu 2012 proběhlo scénické čtení také u nás, ve Východočeském divadle Pardubice v rámci pravidelných scénických čtení současných zahraničních novinek. Reperotárově hru poprvé uvedli studenti ZSVOŠU v MD Zlín v prosinci 2015.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz