Hodina samoty

Titul v originále: Hodina samoty

Autor: Vlasta Krautmanová
Žánr: monodrama
Jazyk: čeština
Postavy: muži 1

Vlasta Krautmanová

HODINA SAMOTY

1 m

Herec - představitel Mistra Jana Husa - nejprve v úvodu přečte jeho krátký dopis z 24. března 1415, adresovaný vedoucímu české výpravy na Kostnickém koncilu, panu Janovi z Chlumu. V dopise Hus žádá o rychlou intervenci u císaře Zikmunda s možností svého propuštění a prosí, aby jej v žaláři navštívili. Toho dne se totiž zdálo, že situace na koncilu by se mohla obrátit v Husův prospěch: papež Jan XXIII., jehož zločiny byly konečně veřejně odhaleny, utekl z Kostnice. Ve městě ovšem vypukl zmatek.

Vlastní děj se potom odehrává ve vězení, kde se Hus v očekávání příchodu české výpravy snaží orientovat v probíhajících událostech a reagovat na ně. Rozhoduje se i o možnosti útěku ze žaláře, který strážní záměrně nechali na chvíli odemčený. Z obav o osud české výpravy i celého českého království, jemuž hrozí křižácká výprava, to nakonec neudělá. Mezitím kdosi opět dveře žaláře zamkne a ani pánové z české výpravy se nakonec nedostaví. A tak Hus, v očekávání věcí příštích, dál pořádá své záležitosti, přemýšlí, modlí se, skládá veršovánky, zpívá si - ale také zápasí se záchvaty nemoci ledvin, se sny o hadech s ohnivými jazyky a o Betlémské kapli, a připravuje svoji závěť. V závěru odemykají dveře žaláře jeho noví věznitelé...

Mistr Jan Hus se zde projevuje jako statečný a hluboce věřící, ale i věcně uvažující, obyčejný člověk, který má kromě zdravých pochybností i smysl pro poněkud drsný humor. V textu jsou zakomponovány autentické úryvky z jeho dopisů a děl, písní i veršovánek, které si skládal ve vězení.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz