I Take Your Hand In Mine

Titul v originále: I Take Your Hand In Mine

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 1

Carol Rocamora (USA)

I TAKE YOUR HAND IN MINE (BERU TVOU RUKU DO SVÉ)

1 m, 1 ž

Skvělý text k inscenování na malých či klubových scénách.

Tklivý dramatický dokument vznikl na základě milostné korespondence mezi Olgou Knipperovou a A. P. Čechovem. Autor na scénu uvádí pouze tyto dvě postavy. Nechá je citovat dopisy, z nichž místy vzniká jakýsi dialog, jindy na sebe výňatky z dopisů pouze volně navazují a popisují postupný vývoj jejich vztahu.

Nadějná devětadvacetiletá herečka a oslavovaný divadelní autor, kterému už táhlo na čtyřicítku, ale zůstával stále svobodný, se seznámili těsně před koncem 19. století na divadelní zkoušce v moskevském Uměleckém divadle. Nejdřív byl jejich vztah opatrný, ale brzy přerostl do hluboké lásky, které ale stálo v cestě neustálé odloučení, které si vyžadoval jak Čechovův špatný zdravotní stav, takže většinu roku trávil v podmínkách ulevujících jeho tuberkulóze, tak herecké angažmá Olgy Knipperové. Ačkoli Čechov dlouho zůstal zatvrzelým starým mládencem, nakonec souhlasil s Olžiným návrhem vzít se. Svatbu odbyli potají a přátelům udali falešnou adresu, aby si mohli užít samoty.

Ani manželství ale nezměnilo jejich životní styl. Olga žila hektickým stylem mladých úspěšných umělců plným vzrušení a celonočních flámů a Anton se na Krymu užíral nudou a trápil se s pomale postupující prací na nových textech. Velkým zlomem pro manžele byla ztráta dítěte. Olga potratila a musela přestát i četné komplikace. Těžko se z toho vzpamatovávala a podruhé už neotěhotněla.

Vztah trpěl změnami nálad zapříčiněnými odloučením, přítomností a zásahy Čechovovy matky a sestry, Olžiným nespoutaným a nákladným životem. Čechovův stav se prudce zhoršoval. Dokončil Višňový sad a přijel do Moskvy na jeho premiéru, která proběhla s ohromným úspěchem. Jelikož už byl velmi zesláblý, doporučili mu lékaři odjet na zotavenou do Německa. Po krátkém pobytu zde Čechov zemřel. Autorka nevypouští ani scénu, kdy si umírající, vědom si přicházejícího konce, objednává láhev šampaňského, kterého se na léta musel vzdát, a na poslední cestu si připije se svou ženou a ošetřujícím lékařem. Olga Knipperová se pak už nikdy nevdala.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz