Indian Boy

Titul v originále: Indian Boy

Autor: Rona Munro
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 6 ženy 3

Rona Munro (Velká Británie)

THE INDIAN BOY (INDIÁNSKÝ CHLAPEC)

6 m, 3 ž

Hra původně napsaná pro Royal Shakespeare Company a inspirovaná příběhem „podvrženého indiánského dítěte", které se stane hlavní příčinou sporu mezi Titánií a Oberonem v Shakespearově Snu noci svatojánské.

Rona Munro představuje indiánského chlapce v naší současnosti. Tento patnáctiletý „divoch" žije v posledním zbytku starodávného lesa v korunách stromů, kde hovoří s ptáky, naslouchá dešti a živí se brouky a housenkami. Jeho přítomnost se však příčí Peterovi Fellowsovi - obchodníkovi s pozemky a realitami, který právě řídí stavbu nedalekého domu. Také stavební dělníky indiánské dítě ve větvích stromů provokuje a dráždí a pokoušejí se ho odstranit. Tak se chlapec dostane na místní psychiatrickou kliniku do péče doktora Julia. Ten by chlapci rád pomohl, ale dítě se svou neadaptabilitou i nevyjasněnou minulostí vymyká všem lékařským diagnózám a vědeckým měřítkům. Jiný vztah má k chlapci June, bývalá Juliova žena, která si na klinice právě dělá doktorát a ráda by, aby se právě pozorování chlapce mohlo stát předmětem její práce. Julius tuto žádost odmítne a mezi ním a June se rozhoří kvůli dítěti spor (podobně jako u Shakespeara mezi Oberonem a Titánií.) S chlapcem se nakonec nejvíce sblíží jejich patnáctiletá dcera Sára, která je jako jediná schopná tomuto zvláštnímu "tvoru" naslouchat. Pochopí, že jediné, po čem chlapec touží, je svoboda, a proto ho nechá z kliniky uniknout.

Sama se ho pak za bouře vydá hledat do lesa na místo, odkud byl před tím odvezen na kliniku. Potkává se s Peterem, který ji přesvědčuje, aby nechala chlapce osudu. Sára se brání. Jak se však Peter přibližuje ke stromům, začínají z něj samotného promlouvat jeho „přírodní kořeny". Do stromu, na kterém sedí chlapec, udeří blesk. Peter mizí a indiánský chlapec končí poraněný v Sářině klíně.

Je znovu převezen na kliniku, kde náhle k úžasu všech začíná dělat obrovské pokroky - jí, mluví, usmívá se, komunikuje. Julius se skrze Sáru udobří s June. Ale doposud přítomná magická síla přírody se najednou vytratila...

Ve svém tématu se hra pokouší o konfrontaci mezi současným reálným světem (s jeho vědeckými poznatky, materiálním rozvojem, ale zároveň s jeho velmi omezenou schopností naslouchat) a „divokým, přírodním tvorem", který je v díle reprezentován indiánským chlapcem, ale skrývá se uvnitř každého z nás.

Odkaz k Shakespearově komedii není nikterak prvoplánový, dokonce ani na první pohled zřejmý (ve hře není výslovně doložen) a funguje spíše v jemných paralelách či kontrastech (např. Peter Fellows - odkaz k Pukovi, Robinu Goodfellowsovi).

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz