Inferno

Titul v originále: Inferno

Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 8 ženy 2

Peter Weiss (Německo)

INFERNO

8 m, 2 ž

V 60. letech 20. století plánoval Peter Weiss (1916 - 1982) trilogii, zpracovávající tematicky Dantovu Božskou komedii. Divadlo světa mělo být dějištěm vztahů v občanské kapitalistické společnosti. Třetí část trilogie, Die Ermittlung (Zjišťování), vyšla v roce 1965. První část zamýšlené trilogie, Inferno, byla nalezena teprve v pozůstalosti a vyšla v roce 2003. Zrcadlí revoluční nálady v Německu 60. let 20. století, kdy mladá generace ostře vystoupila proti svým rodičům s minulostí nacistického Německa.

Jak píše autor: „Inferno je Německo dneška [...] vrazi z dřívějška u kormidla moderního hospodářství, průmyslu, ´kultury´. Básník „Dante" se vrací do země plné viníků, kteří chtěli zničit i jeho. Společnost neztrestané viny chce zneužít Danteho vlastních pocitů viny, aby ho začlenila do své struktury. Když Dante konečně odmítne, ukáže společnost inferna svoji tvář, najde nový způsob odstranění nepohodlného - blahosklonně mu dovolí, aby dožil v ústraní.

V Infernu zpracovává Peter Weiss svůj pohnutý osud židovského emigranta na sklonku 2. světové války a svoji spisovatelskou dráhu ve švédském exilu, stejně jako zkušenosti s oběma tehdejšími německými státy. Hra je psána po vzoru Božské komedie a antického dramatu ve verších, využívá např. i funkce chóru a masek.

Měla premiéru až v lednu 2008 v Staatstheater Karlsruhe v režii Thomase Krupy.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz