Ingolstadt (Fegefeuer - Pioniere)

Titul v originále: Ingolstadt

Autor: Marieluise Fleisser
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 9 ženy 4

FEGEFEUER IN INGOLSTADT (Očistec v Ingolstadtu)

7 m, 4 ž

činohra o šesti obrazech

Hra z roku 1924, jejíž revidované vydání je z roku 1971. Ve svých dvou nejznámějších hrách Fegefeuer in Ingolstadt (Očistec v Ingostadtu) a Pioniere in Ingolstadt (Vojáci v Inglostadtu) vytvářela Marieluise Fleißer od poloviny 20. let 20. století portrét svého rodného města, ale spíše uhrančivě popisovala maloměstský kosmos z pohledu mladé, „ztracené" poválečné generace.

Maloměstská dívka Olga, bývalá žačka katolického internátu, která má nemanželské dítě a marně hledá východisko ze své svízelné situace. A Roelle, nedávno vyloučený ze školy, je též outsider - samozvaný vyvolenec se stylizuje do role Mesiáše. Když se dozví o nechtěném těhotenství Olgy, začne doufat, že si vyvzdoruje její náklonnost. Tito dva vyvrženci maloměšťácké společnosti se snaží k sobě navzájem přiblížit, ale díky skrytým agresím a bludům, do nichž byli vehnáni, se od sebe naopak stále více vzdalují. Porozumění a láska jsou v této konstelaci vyloučeny… 

Hra byla uvedena v roce 1926 v berlínském Deutsches Theater, revidovaná verze pak v roce 1971 ve Wuppertaler Bühnen. Nově byly obě „ingolstadtské“ hry inscenovány pod titulem Ingolstadt v září 2022 ve vídeňském Burgtheateru.

PIONIERE IN INGOLSTADT (Vojáci v Ingolstadtu)

9 m, 2 ž

komedie ve 14 obrazech

Hra z roku 1928, jejíž revidované vydání je z roku 1970. Ve svých dvou nejznámějších hrách Fegefeuer in Ingolstadt (Očistec v Ingostadtu) a Pioniere in Ingolstadt (Vojáci v Inglostadtu) vytvářela Marieluise Fleißer od poloviny 20. let 20. století portrét svého rodného města, ale spíše uhrančivě popisovala maloměstský kosmos z pohledu mladé, „ztracené" poválečné generace.

Oddíl vojáků na několik dní naruší osudově spořádaný život ingolstadtské maloměstské společnosti a poskytne dvěma vykořisťovaným služkám Almě a Bertě příležitost na pár nocí uniknout z každodenní rutiny. Zkušená Alma „uloví“ jednoho z vojáků a odejde s ním, Berta se zamiluje do vojáka Korla. Ale pro Korla její zamilovanost nic neznamená, chce se jen trochu pobavit, než bude muset zase vyrazit dál. Krátké vynucené společenství občanů a vojáků charakterizuje hrubost a krutě povrchní krátkodobost vztahů.

Hra byla uvedena v roce 1928 v divadle Komödie Dresden, revidovaná verze pak v roce 1970 v Bayerisches Staatsschauspiel München. Nově byly obě „ingolstadtské“ hry inscenovány pod titulem Ingolstadt v září 2022 ve vídeňském Burgtheateru.

Marieluise Fleißer (1901-1974) byla jedinečným zjevem německojazyčného divadla 20. století. Propagoval ji Lion Feuchtwanger i Bertolt Brecht, učil se od ní Ödön von Horváth a měla vliv na celou generaci poválečných německých dramatiků.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz