Iranskaja konferencija

Titul v originále:

Žánr: hra
Jazyk: ruština
Postavy: muži 7 ženy 3

Ivan Vyrypajev (Rusko)

IRANSKAJA KONFERENCIJA (ÍRÁNSKÁ KONFERENCE)

7 m, 3 ž

15. února 2017 se na kodaňské univerzitě koná veřejná konference k íránské otázce. Odborníci společenských věd, stejně jako různí spisovatelé, novináři a význačné osobnosti dánského veřejného života diskutují o konkurenci dvou světových názorů, jež se moderátor snaží pojmenovat jako „náboženský tradicionalismus“ a „humanistický racionalismus“.

Už první řečník ukáže, jak nesmiřitelné obě pozice jsou – tématem by dle něho neměla být svéprávnost a kritika, nýbrž sebepoznání a oddanost Bohu. To rozpoutá diskuzi a roztržku – jak můžeme akceptovat instanci, která je zodpovědná za atomovou bombu, války, utrpení, trest smrti, bičování a amerického prezidenta? Odpověď – Bůh píše lidské dějiny a doprovází jej hudba slz. V tento okamžik dojde některým účastníkům, stejně jako domněle reálnému publiku trpělivost…

Ale nebyl by to Vyrypajev, kdyby tato konference byla pouhou konferencí. Jde spíše o jakýsi koncil či obhajobu hledání smyslu života i přes kulturní a náboženské propasti. Za pomoci řečnických pultů a mikrofonů se tu otevírá západo-východní téma, jež se noří až do mýtické minulosti, dotýká se dnešního „world happiness“ Dánska, stejně jako toho temného hamletovského, autoritativní islámské republiky, stejně jako perských mystiků a básníků. A tím vyvstává i stále se opakující téma pravdy a individuální svobody.

Hra byla uvedena v Polsku ve varšavském Teatru Dramatycznym v září 2018 v autorově režii.

Připravujeme český překlad.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz