iWitness

Titul v originále:

Autor: Joshua Sobol
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 5 ženy 4

Joshua Sobol (Izrael)

EYEWITNESS (OČITÝ SVĚDEK)

5 m, 4 ž

V celovečerní hře se autor vrací k druhé světové válce a skrze tento časový posun k obecnějším tématům - osobní morálce, osobní občanské zodpovědnosti a hrdinství a jejich ceny. Děj se odehrává v létě 1943, je situován do berlínského vězení, do sekce pro odsouzence k smrti. Ústřední postavou je šestatřicetiletý Franz, který má být gilotinován za dezerci, přesněji za odmítnutí vojenské služby.

Jak vyplývá z dialogů s lékařkou, spoluvězni, knězem, soudci i z fiktivních rozhovorů s milovanou manželkou, která se ho, stejně jako všichni ostatní, snaží přesvědčit, aby přijal kompromis a vstoupil do armády aspoň jako zdravotník a odvrátil tak trest smrti, jeho postoj není gestem tvrdohlavého vzdoru, touhy po hrdinství či svatosti, ale vyjádřením nesouhlasu s útočnou válkou, holocaustem a alibismem mlčící většiny civilního obyvatelstva. Franz je pro okolí naprosto nepochopitelný extrémista. Přichází s nepříjemným obviněním, že i každý civilista je přímým viníkem války a jejích hrůz. Všichni přece vědí o vlacích plných lidí, které projíždějí krajinou a už nikdo se nevrací zpět.

Autor nejenže plně obhajuje Franzovo právo na toto rozhodnutí, ale navíc z jeho touhy svobodně se vyjádřit dělá čin, který je pro Franze naprosto základní životní potřebou a zároveň demonstraci odporu, která je dostupná naprosto každému. Ani hluboká láska k manželce a dětem nemá tu váhu, aby Franzovi nahradila ztrátu tváře před sebou samým.

Text, v podstatě diskuzní drama, nemá žádný děj. Je to sled několika setkání, v nichž se postupně objasňuje váha Franzova rozhodnutí (konfrontace s manželkou, s knězem). Na závěr je Franz definitivně odsouzen k trestu smrti, má před sebou několik málo okamžiků života. Ještě si však vyžádá chvíli na to, aby mohl dokončit „svoji práci", kterou považuje za smysluplnou - vyčistit jednu z pánví, které používají jeho spoluvězni. Hra končí expresivně zesíleným zvukem škrábané pánve ve zčernalém sále.

Text je v agentuře k dispozici v anglickém znění.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz