Já, Jákob

Titul v originále: Já, Jákob

Autor: Vítězslav Gardavský
Žánr: hra historická
Jazyk: čeština
Postavy: muži 7 ženy 8

Vítězslav Gardavský (1923-1978)

JÁ, JÁKOB

Hra na biblický motiv o 27 obrazech

7 mužů, 8 žen

Starozákonní příběh o Jákobovi, synu Izákově, líčí dramatik - jazykem bible - až do chvíle návratu do země otců a bratří. Jákob, který se provinil lstí, jíž se zmocnil prvorozenství i otcova požehnání, odchází ke strýci Lábanovi, žení se s jeho dcerami, plodí s nimi a jejich služkami syny a založí nové stádo. Jak lidsky dozrává, dostává se do konfliktu se starými kmenovými zvyklostmi a dospívá, moderně řečeno, k humanističtějšímu životnímu názoru. Gardavský vidí v Jákobově příběhu mýtus o zrodu civilizovanějších vztahů rodinných i společenských, které provází hluboký příklon k židovské víře. Epos komentuje chór tří zvířecích postav, které zároveň tvoří mýtický rámec hry.

Hra byla poprvé uvedena v roce 1968 na scéně Mahenovy činohry v Brně.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz