Jama

Titul v originále: Jama

Žánr: aktovka
Jazyk: ruština
Postavy: muži 4 ženy 3

Vasilij Vladimirovič Sigarev

JÁMA

Hra o jednom dějství

4 muži, 3 ženy

Text vznikl metodou VERBATIM na základě skutečných interwiev, které provedli herci a režisér budoucí divadelní realizace. Hra je sociologickým a psychologickým průzkumem, který má ve výsledku velmi apelativní účinek. Vše je zaměřeno k tomu, aby se na jevišti podařilo vydat co nejotřesnější, burcující svědectví. Řídícím principem není příběh, ale tok dialogu, přesněji monologů několika postav, které se ve skutečný rozhovor spojují výjimečně. Dialog je "autentický", pracuje tedy s otevřenými větami, narušenou syntaxí., hovorovými prostředky, vulgarismy, s opakováním celých pasáží, zámlkami...

Postavy nemají jména (První, Žena, Muž bez tváře...). Jsou to lidé, jejichž přítomnost na společném místě stejně nahodilá jako u členů jedné terapeutické skupiny - spojují je traumata. Najdeme zde vraha, alkoholika, drogově závislého, matku, která není schopná se vzpamatovat z nemoci a smrti svého syna. Text je sestaven z jejich výpovědí - jednou je to vyprávění nějaké části své životní historie, jindy se předvádějí úzkostné stavy vycházející z pocitů osamocení a bezvýchodnosti. Mluví se výhradně o osudových prožitcích, především o neuvěřitelných setkáních se smrtí - s údivem, sarkasmem i s bolestí: věštkyně prorokovala matce smrt syna, muž se náhodou nestal obětí vraždy, jiný se dostal do kriminálu, protože se lehkomyslně opil v práci, ukradl peníze a zapomněl je schovat.

Delší výpovědi se střídají se krátkými expresemi, kdy se ve tmě ozývají anonymní zoufalé hlasy. Autor jednotlivé části citlivě propojuje, takže vzniká působivý, důmyslně, s citem pro rytmus i napětí, zkomponovaný celek.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz