J.J. Farr

Titul v originále: J.J. Farr

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 5

Ronald Harwood (Británie)

J.J.FARR

5 mužů

Dramatik nás ve své hře z r.1988 zavádí do velmi zvláštního prostředí: do domova pro katolické kněze, kteří z nejrůznějších důvodů "ochladli" ve své víře či se dostali do problémů, které jim znemožňují řádný výkon kněžského poslání. Mezi tyto muže patří i J.J.Farr, jehož návrat zbylá pětice obyvatel domova očekává. Bývalý kněz a dnes proslulý ateistický filozof Farr byl právě - za pozornosti světových médií - propuštěn nejmenovanou muslimskou organizací, která jej na Středním Východě před půl rokem zajala jako rukojmí. Farr se vrací vyčerpán na těle i na duchu, pronásledován mučivými zážitky... Na každé jeho slovo lačně čeká jeho obdivovatel Kenneth Lowrie, který je v domově nováčkem. Lowrie zcela propadl historickému pesimismu a ve Farrově racionalismu našel svou jedinou jistotu. Ke své hrůze začne časem chápat, že Farr prožil během svého zajetí konverzi. "Opuštěn" svým učitelem pokusí se o sebevraždu. Farr mu v ní zabrání a všichni pochopí, že v domově pro "padlé" kněze už pro něho, věřícího, není místa.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz