Kein Platz für Idioten

Titul v originále: Kein Platz für Idioten

Žánr: drama
Jazyk: němčina
Postavy: muži 9 ženy 3

Felix Mitterer (Rakousko)

KEIN PLATZ FÜR IDIOTEN (NENÍ MÍSTA PRO IDIOTY)

9 m, 3 ž

lidová hra o třech jednáních

Sebastian je postižený chlapec s poruchou chování. Pozornosti a náklonnosti, jež mu odpírali vlastní rodiče a venkovští spoluobčané, se mu začíná dostávat až od samotářského kováře, který je s minimem prostředků na penzi. Starcova trpělivá péče a dozor probudí v chlapci schopnosti, které ležely díky dřívějšímu brutálnímu zacházení kdesi v jeho nitru – učí se pomalu mluvit, počítat i hrát na flétnu.

Tiché štěstí outsidera společnosti je však opět násilně přerváno – Sebastian se jednoho dne značně naivně podiví, když spatří tělesné odlišnosti ženského pohlaví při koupání jedné dívky. Obyvatelé vesnice ho označí za potenciálního sexuálního násilníka a zbaví se ho tím, že ho nechají odvézt do ústavu...

Dojemné drama je prvním burcujícím úspěchem autora – poukazuje na stále aktuální problém, totiž na spolužití s postiženými a hendikepovanými lidmi.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz