Konec světa - Transit

Titul v originále: Verdens ende

Žánr: drama
Překladatel: Michaela Weberová
Jazyk: čeština
Postavy: muži 2 ženy 3

Astrid Saalbachová (Dánsko)

KONEC SVĚTA / TRANSIT (VERDENS ENDE)

z dánštiny přeložila Michaela Weberová

2 m, 3 ž

Nejnovější drama dánské dramatičky (v Čechách známa hrou Taneční hodina) je o problémech sebevědomé moderní ženy, která ztrácí veškeré jistoty svého dosavadního života. Letuška Xenia po návratu z dlouhé pracovní cesty najednou ve svém rodném městě nepoznává nic a nikoho. Při hledání domova pak prochází jednotlivými obrazy odehrávajícími se v jakési neurčité snové budoucnosti a je konfrontována s postavami, které jako by symbolicky zhmotňovaly její vlastní sny, touhy i obavy a reprezentovaly určité typické ženské role. Potkává tak nejdříve mladičkou Dívku, zcela oddanou svému absurdnímu snu být koněm. V další scéně se setkává s prostitutkou, která je produktem projektu na vytvoření ideálního člověka, dosud neúspěšného. Žena má znetvořenou tvář, což však muži paradoxně oceňují, neboť si za jejím kápí zakrytým obličejem mohou představovat tvář své ideální milenky. Stárnoucí Xenia si při pohledu na jejího malého syna uvědomí, že její čas mít děti už vypršel, a nakonec dítě získá výměnou za svůj letecký kufr. S dítětem pak putuje dál, až najde přístřeší u Do, jež má hrůzu ze stárnutí a veškerou svou energii a čas věnuje tomu, aby si zachovala mladistvý vzhled. Xenie se zamiluje do jejího syna, pronásledovaného idealistického politika, který musí uprchnout. Xenia se pak dostane do vězení, nemožnost rozhodovat o svém osudu jí však paradoxně přijde jako úleva. Nakonec je propuštěna a zdá se, že konečně nalézá svůj nový domov, mezi nomády žijícími v poušti, v blízkosti vraku starého letadla.

Velmi symbolická rovina dramatu nabízí režisérovi a divadlu velký prostor pro vlastní, ne nezbytně čistě „ženskou" interpretaci.

Text uvedlo Divadlo Na Vinohradech v lednu 2009 pod názvem Transit.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz