Kořeny

Titul v originále: Roots

Žánr: hra
Překladatel: Jiří Mucha
Jazyk: čeština
Postavy: muži 5 ženy 4

Arnold Wesker (Velká Británie)

KOŘENY (ROOTS)

přeložil Jiří Mucha

5 m, 4 ž

Hra Kořeny je druhou hrou z trilogie, která se zabývá osudy židovské rodiny Kahnových v prostředí anglického socialismu. V této hře se však autor nevěnuje přímo této rodině, ale rodině snoubenky jednoho z Kahnů. Kořeny lze pokládat za svébytné dílo.

Beatie přijíždí domů, na anglický venkov z Londýna. Vrací se do svého rodného prostředí, mírně již poznamenané prostředím městským. Prostřednictvím jejího vyprávění poznáváme jejího snoubence Ronnieho Kahna, který na nás může dělat dojem snobského intelektuála, či Beatiina profesora Higginse. Celá hra se odehrává v napjatém očekávání jeho příjezdu. Poznáváme jednotlivé figurky zdejšího života, atmosféru v rodině - která je poněkud napjatá, i rozdíly mezi městským a venkovským myšlením - ty jsou zosobněné právě v postavě Beatie.

Očekávaný Ronie nepřijede, místo něj zaklepe na dveře listonoš a předá Beatie dopis, ve kterém se s ní Ronie ideově rozchází.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz