Krysí dům

Titul v originále:

Žánr: komedie
Jazyk: čeština
Postavy: muži 3 ženy 6

Kateřina Pokorná

KRYSÍ DŮM

3 m, 6 ž

detektivní komedie

Lord Banks zemřel. Zbyl po něm jeden komorník a pět bývalých manželek. Každá je úplně jiná, ne všechny se dobře snášejí a každá by ráda získala nějakou pěknou sumičku z pozůstalosti. Háček je ale v tom, že lord Banks se rozhodl, že své bývalé ženy pořádně vytrestá. V závěti totiž stojí, že veškeré jmění – celých 10 milionů liber – zdědí jen jediná žena. Bude to ta, na které se všechny bývalé manželky dohodnou. Mají na to dvě hodiny, protože po uplynutí časového limitu závěť pozbývá platnosti a na řadu přijde náhradní dědic. Záhy se situace vyostří a slovní útoky přejdou v ty fyzické. Když se k zemi skácí mrtvé tělo, je načase, aby komisař přestal truchlit nad lordem Banksem a místo toho se pustil do práce.

Dobře promyšlená detektivní hra s překvapivým koncem má řadu komediálních momentů, které ji oživují.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz