Kyslík

Titul v originále: Kyslorod

Žánr: hra
Překladatel: Tereza Krčálová
Jazyk: čeština
Postavy: muži 1 ženy 1

Ivan Vyrypajev

KYSLÍK (Kyslorod)

přeložila Tereza Krčálová

1 m, 1 ž (postavy On a Ona)

Hra je koncipována jako deset hudebních skladeb prokládaných refrény. Styl, jakým je text napsán, evo­kuje rapovou rychlomluvu. Každá skladba polemizuje s jedním biblickým citátem tím, že ho ilustruje příbě­hem kluka Saši a dívky Saši a od tohoto malého příběhu se posouvá až k událostem, které za posledních několik let ovlivnily světové dění. Skladby napřeskáčku rapují On a Ona: autorský subjekt a jeho alter ego. Příběh se odehrává v jejich hlavě, není realizovaný na scéně, a funguje jako východisko pro rozvíjení dalších úvah o současném světě. Mezi Ní a Jím vzniká dialog, ve kterém tvrzení a jeho vyvrácení, argu­ment a protiargument, je způsob, jak se pomocí protikladů přiblížit k pravdě, k tomu podstatnému. Kyslík se tu objevuje jako motiv něčěho, co je pro všechno živé na světě to hlavní. Kvůli němu konají lidé všech­ny své činy a zločiny, kvůli němu se na světě dějí rozporuplné věci. V objektivu, který nám autor nastavuje se však neobjevuje kyslík jako motivace pro život, ale naopak jako důvod k zabití druhého. První skladba vypráví o Sašovi, který kvůli tomu, že propadl šílené lásce, zabije svoji ženu lopatou. Saša, kluk z provinčního města se zamiloval do Saši, dívky z velkého města, která pro něj byla kyslíkem, a tak se zbavil ženy, která kyslíkem nebyla. V první skladbě je tedy zpochybněno první biblické přikázání „Nezabi­ješ". Na příběhu Saši a Saši se ukazují paradoxy života naší současné žité situace a odhaluje se pro­pastný rozdíl mezí městem a provincií, který spojuje jediná věc, a to je touha po kyslíku. Paradoxy se dál odhalují i ve světovém dění. Tím se rozšiřuje záběr a nakonec nejde jen rozdíl mezi Sašou a Sašou, ale i o rozdíl, který je mezi muslimem, židem a křesťanem, konkrétně pak například mezi pilotem letadla, které vráží do Obchodního centra a hasičem, který Obchodní centrum hasí. Nakonec se opět vracíme k Sašovi a Saše jako představitelům generace třicátníků, to znamená těch, kteří ve svých nejlepších letech zažili směnu dvou epoch.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz