Language Archive

Titul v originále: Language Archive

Autor: Julia Cho
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 2 ženy 3

Julia Cho(ová) (USA)

ARCHIV JAZYKŮ (LANGUAGE ARCHIVE)

přeložil Jiří Petrů

2 m, 3 ž (nutnost zdvojovat role)

George je vynikající lingvista, jehož posedlostí je katalogizace všech vymírajících jazyků na světě. Podle jeho odhadu zaniká jeden z existujících 6 a půl tisíce jazyků každé dva měsíce.

George tento svůj projekt nazval Archiv jazyků a pracuje na něm spolu se svou oddanou asistentkou Emmou. Vyhledávají spolu poslední mluvčí ohroženého jazyka a nahrávají jejich jednoduché rozhovory, tak aby zachytili v úplnosti lidskou dimenzi jejich řeči, ne pouze význam slov jejich jazyka.

Tak se v jeho pracovně ocitnou i Alta a Resten, poslední mluvčí elovanštiny, blíže neurčeného východoevropsky znějícího jazyka. Problém ovšem je, že Alta a Resten spolu už dávno nemluví. Desetiletí manželství v nich zřejmě vyvolalo oboustranný nepřekonatelný odpor.

Georgeova žena Mary zatím sama prochází krizí. Neovladatelně pláče. V manželství je zřejmě velmi nešťastná a její pocity vyjadřují záhadné útržky špatné poezie, které zanechává v Georgeově šatstvu i různě po domě.

George, ačkoli sám mluví tuctem cizích řečí a dokáže proniknout do struktury téměř každého jazyka, živého či mrtvého, je zcela neschopný mluvit se svou ženou o svých citech. Jeho mozek je brilantní, ale jeho srdce retardované.

Mary nakonec od George definitivně odejde a Alta s Restenem (ozvěna báje o Filemonovi a Baucis) se usmíří, mezitím však dojde k řadě pozoruhodných událostí: George hledá Mary na nočních nádražích, Mary nachází své životní poslání v pečení chleba, Emmě se v bláznivých snech zjevuje vynálezce esperanta…

Zábavná a emocionálně mnohovrstevná hra o síle i slabosti slov, která získává v USA na stále větší popularitě, měla premiéru v roce 2009 v kalifornském South Coast Theatre. Česká premiéra proběhne v červnu 2018 v Divadle A.Dvořáka Příbram.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz