Láska a informace

Titul v originále: Love And Information

Žánr: hra
Překladatel: Jakub Škorpil
Jazyk: čeština
Postavy: muži 1 ženy 1

Caryl Churchill(ová) (Velká Británie)

LÁSKA A INFORMACE (LOVE AND INFORMATION)

přeložil Jakub Škorpil

min 1 m, 1 ž (počet není omezen)

Hra bez děje a přesně daných úloh se skládá ze sedmi částí a libovolně použitelného „apendixu“. Jednoduché mikroscény, z nichž jsou zmíněné části sestavené, tvoří různě dlouhé dialogy nad banalitami i složitostmi naší všednodenní existence. Každý rozhovor, jehož princip v zásadě spočívá v nedořečenosti, nápodobě skutečné konverzace, má svůj lapidární název a zabývá se buď otázkami velice abstraktními (absence bolesti), anebo naprosto konkrétními (matematika). V celku se jedná o drobné vhledy do existence současného člověka, který je očarován virtuální realitou, má potíže ve vztahu, čelí nemocem, smrti, prožívá lásku či kupříkladu pozoruje šneky. Směs banality a zásadních témat má za účinek neustálý pohyb na hraně kýče a pravdivé emocionality, přičemž autorka soustavně pracuje s humorem a ironií.

Hru lze brát za mnohoúhelné zrcadlo nastavené našim životům – jeho organizace a struktura spočívá do značné míry na inscenátorech. Tvar hry, v níž jde – jak praví název – o nejzásadnější věci našeho věku (tj. lásku a informace), umožňuje zcela svobodný přístup k jevištnímu zpracování, přičemž autorka vyjadřuje jistou skepsi partem zvaným „deprese“, který je podle scénické poznámky „zásadní součástí hry“.

Premiéra proběhla v září 2012 v londýnském divadle Royal Court. Český překlad vyšel v časopise Svět a divadlo v roce 2013, česká premiéra proběhla v únoru 2016 v Národním divadle na Nové scéně.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz