Lehrer*innen

Titul v originále: Lehrer*innen

Autor: Björn Bicker
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 3 ženy 3

3 m, 3 ž (variabilní obsazení)

 

Pohled do duší učitelek a učitelů. Postavy postupně vytvářejí ve svých příbězích a útržcích reality kaleidoskop různých, úsměvných i vážnějších situací. Výpovědi lidí, kteří jsou zodpovědní za vzdělání dětí a kteří jsou spíše vystavováni kritice než zahrnováni uznáním a vděčností. V jejich promluvách jde spíše o sny, utopii, o „sbor šťastných pedagogů“, o jejich myšlenky a příběhy. Např. učitelka pocházející z Turecka musí oscilovat mezi dvěma kulturními identitami a byla rovněž svědkyní násilí ve škole, přesto zůstává věrna svému přesvědčení.

Autorovi se dle kritiky podařilo až dokumentaristicky přenést realitu na divadlo, zobrazit školu jako odraz mnohovrstevnaté společnosti, v níž je potřeba překonávat protikladné názory a snažit se o neustálé zlepšování.

Hra byla s úspěchem uvedena v květnu 2019 v divadle Schauspiel Bochum.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz