Madagascar

Titul v originále:

Žánr: drama
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 2

J.T.Rogers (Velká Británie)

MADAGASCAR (MADAGASKAR)

1 m, 2 ž

rodinné drama

Sčítání ztrát, zpovídání se z vlastních vin a vše prostupující nostalgie.

Tři postavy (matka Lilian, dcera June a matčin milenec Nathan) v přerývaných monolozích postupně odkrývající osudy členů bohaté americké rodiny. Lilian byla ženou velmi zaneprázdněného světově proslulého ekonoma. Je bohatá a může si leccos dovolit. Cestuje z místa na místo, aniž by věděla proč, nejspíš aby naplnila svůj život. Svého muže sice obdivovala, ale své osamocení vyřešila tím, že si z manželova blízkého spolupracovníka Nathana udělala dlouholetého milence. Její dcera June se dokáže s matčinou nevěrou srovnat. Syn Paul, její preferované dítě, se vše dozví po otcově pohřbu a jeho blízký, důvěrný vztah k matce se změní v úplné odmítnutí. Po odhalení matčina selhání odjede, prý na Madagaskar, do země, která měla být vysněnou destinací, rájem, kam se jednou matka s dětmi vydají. I June odejde z domu a živí se jako průvodkyně amerických turistů Římě, kam je kdysi matka brávala s bratrem na společné prázdniny.

Rozklad rodiny dovrší Paulovo zmizení a zůstává jen zoufalství a výčitky svědomí a nezodpovězené otázky. Co ho vyhnalo? Zklamání v matce, protest proti otcovým očekáváním, nezdravě intimní vztah k sestře? Žije ještě vůbec?

Hra byla uvedena na Floridě v divadle New Theatre v září 2005.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz