Mausoleum

Titul v originále: Mauzoleum

Autor: Lajos Parti-Nagy
Žánr: hra
Překladatel: Michal Lang
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 8 ženy 4

Lajos Party Nagy (Maďarsko)

MAUZOLEUM

8 m, 4 ž

Současný všední horor o dvou dějstvích, odehrávající se v průměrně zdevastovaném předválečném budapešťském činžáku někdy v letech 1986-1994, v „imperfektu" maďarské přítomnosti.

Děj se odvíjí v jediné dekoraci v útrobách zmíněného domu, zejména v průjezdu, na dvoře, na pavlačích a schodech dvou pater a v neposlední řadě před masivními železnými dveřmi, vedoucími do sklepa, kde má cukrář Rigó pekárnu a dílnu.

Je prosincová noc, během níž poznáme jedenáct obyvatel domu - z toho 4 ženy - a jednoho výběrčího poplatků za elektřinu. Co do oblečení aktérů převládá ordinérní nevkus, co do řeči jakýsi prapodivně nespisovný městský slang a nevybíravá hovorová vulgarita.

Středem dramatického konfliktu je požár hrozící ze sklepní pekárny, kde cukrář Rigó a jeho kumpán zřejmě spalují v troubě, dimenzované na dorty a koláče, mrtvolu jakéhosi Rusa, kterého patrně zastřelil Kokker. Což divák vytuší jen postupně. Domem se šíří čím dál masivnější zápach, dusno a vedro, z pod zamčených železných dveří pekárny to ve tmě (proud společných prostor je úředně odpojen), infernálně rudě žhne, hrůzně vybuchuje, bublá a syčí. Kokker hlídá u vrat, aby nikdo nemohl ven, ani výběrčí poplatků za elektřinu, který mínil zastihnout neplatiče ve večerních hodinách. A Rigó, aby v té veskrze nezákonné situaci zabránil všem v domě uniknout a cokoli vyzradit, přitáhne množství jídla a alkoholu, takže se koná velemejdan a všichni jsou víceméně opilí...

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz