Mein Ungeheuer

Titul v originále: Mein Ungeheuer

Žánr: komorní drama
Jazyk: němčina
Postavy: muži 1 ženy 1

Felix Mitterer (Rakousko)
MEIN UNGEHEUER (MŮJ NETVOR)
1 m, 1 ž
psychodrama

Rosa a Hans Zachovi byli manželé skoro třicet let. On ji tyranizoval alkoholismem a násilím, ona ho trestala chladným odmítavým chováním. Když ho pak viděla hořet na lůžku a nechala ho bez pomoci zemřít, myslela si, že se „svého netvora" zbavila. Ani smrt však nedokázala rozdělit život dvojice manželů. Vdovina opuštěnost je jen zdání, neboť její celoživotní utrpení smrtí manžela neskončilo. Přízrak zesnulého ji straší a dál jí ztrpčuje žití - Hans je i po smrti přinucen svou ženu pronásledovat. Jeho duše nedojde klidu, dokud nenajde rozhřešení.
Od chvíle první lásky a okouzlení propadli oba vzájemné nenávisti, celé jejich soužití provázela zloba a ani ve chvíli, kdy žena mohla svého muže zachránit před smrtí, rozhodla se to neudělat, naopak se těšila, že konečně dojde klidu. Teď ji však pronásleduje jeho duch, až fyzicky přítomný v její samotě, a před návraty do minulosti není kam utéct. V hororových scénách je vdova za přítomnosti rozkládajícího se chotě nucena znovu se s ním vracet do chvil, na které by ráda zapomněla. Ve vyčerpávajících hádkách znovu prožívá život naplněný chudobou, neštěstím, násilím, bez dítěte a bez lásky. Jen jediné ji může zbavit existence přízraku - láskyplný dotek rozkládajícího se nenáviděného těla. Protože tak zbaví mrtvého jeho posmrtných muk. A právě to manžel po své ženě požaduje a ona mu to vědomě odpírá. A tak teprve, když žena na všechno rezignuje a dotekem se ze spárů přízraku vymaní, nachází vnitřní klid. Netvor navždy odchází z jejího života. Vykoupení a vzájemné odpuštění však s sebou nese smrt a žena umírá.
Felix Mitterer žene herce i diváky do propastí lidské duše (tvrdý salcburský dialekt dodává hře na zvláštní autentičnosti). Tato původně rozhlasová hra, v níž autor se svým typickým soucitem pro všechny lidské slabosti mísí drastické výstupy s humorem, je vděčným textem i pro divadelní uvedení.
Hra měla rozhlasovou premiéru v roce 2000, nicméně její jevištní kvality prověřilo např. rakouské divadlo Theater Abtenau - Theater Holzhausen, jehož herci byli za drama vyznamenáni Divadelní cenou rádia Seefunk ve Fridrichshafenu. Inscenace hostuje na mezinárodních festivalech v Německu, Švýcarsku, Makedonii i na Světovém divadelním festivalu v Monaku 2009.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz