Memory of Water

Titul v originále: Memory of Water

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 2 ženy 4

Shelagh Stephenson (Velká Británie)

MEMORY OF WATER (PAMĚŤ VODY)

2 m, 4 ž


Hra ze současnosti o dvou dějstvích. Protagonisté jsou tři sestry Mary, Catherine a Teresa, jejich (zesnulá) matka Vi, přítel Mary Mike a manžel Teresy Frank. Celý děj se odehrává v pokoji v matčině domě den a noc před jejím pohřbem.

Tři dospělé (30-40 let) sestry se sjíždějí v domě své zesnulé matky na její pohřeb. Všechny ženy přijíždí i se svými vyřčenými i utajenými problémy a starostmi. Jejich počáteční soužití je velmi výbušné, každá je jiná a žádná z nich není schopná či ochotná chápat někoho jiného než sebe. Všechny tři, přestože vyrůstaly spolu, mají zcela jiné vzpomínky na dětství a mládí, všechny cítí, že o něco přišly a všechny spojuje ne příliš dobrý vztah s jejich zesnulou matkou. Mary je hlavní protagonistka hry. Jako jediná studovala a stala se úspěšnou lékařkou, na což obě mladší sestry svým způsobem žárlí a vyčítají jí, že se všechno řídilo jen kolem jejího studia. Teresa jako jediná zůstala žít poblíž své matky a často ji navštěvovala v době její nemoci. Ostatním, hlavně Mary, vyčítá nezájem o matku a to, že všechno bylo na ní. Teresa svůj život podřídila „zdravé výživě", kterou až absurdně vyznává, propaguje a prodává i se svým mužem. Catherine je nejmladší a zdá se, že zcela nedospělá. Má problémy s muži i sama se sebou, je lítostivá, ublížená a má pocit, že obě starší sestry ji nemají rády. Svými nářky, výbuchy a infantilností sestry skutečně popuzuje.

V průběhu večera před pohřbem přijíždí i ženatý přítel Mary, Mike, a manžel Teresy Frank, což hádky a slovní přestřelky dále přiostřuje. První dějství je zakončeno vynikající scénou, kdy sestry na chvíli zapomenou na své spory a při třídění matčina oblečení pod vlivem jakési hysterie na sebe začnou náhle její oděvy zkoušet a bavit se pózováním před zrcadlem. Scéna je pro danou událost až nepřístojně veselá, nicméně zároveň je pochopitelná, velmi zábavná a lidská.

Druhé dějství hry je vážnější. Na scénu vstupuje zesnulá matka a hovoří s Mary. V tomto velmi dojemném dialogu je přesvědčivě vyjádřeno cítění matky, která se nikdy nedokázala svým dospělým dcerám přiblížit, osamělé a zklamané ženy, která se cítí opuštěná a nespravedlivě zavržená.

V dalším ději vycházejí na světlo závažné věci z minulosti i současnosti. Opilá Teresa vyzradí, že Mary dala v patnácti letech dítě k adopci a Mary zjistí, že toto dítě, o kterém celá léta snila, dávno zemřelo při nehodě. Frank oznámí Terese, že s ní již nechce pracovat jako obchodník se zdravou výživou a nikdy tuto práci neměl rád. S Catherine se rozejde její přítel. Mary zjistí, že není těhotná, jak doufala a dává Mikovi na vybranou mezi jí a jeho ženou.

Vášně se trošku zklidní ráno těsně před pohřbem a sestry se svým způsobem navzájem omluví a smíří, jakoby pro ně smrtí jejich matky končila jedna a začínala druhá etapa jejich vztahu.

Hra je velmi lidská, hřejivá a vtipná. Dialogy mají spád a všechny postavy mají svůj osobitý charakter. Autorka umně rozebírá city a vztahy mezi sestrami, které se sice nejsou nijak blízké, nicméně i tak se mají rády. Dále hra nabízí náhled do vztahů do ne zcela funkční rodiny, vztahů mezi matkou a dětmi, muži a ženami. Hra je plná humorných scén a dialogů, používá sarkasmus a přes závažnost námětu je lidská a hřejivá.

Hra byla poprvé hrána v Londýně v roce 1996.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz