Miracle

Titul v originále: Miracle

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 3 ženy 3

Reza de Wet (Jihoafrická republika)

MIRÁKL (MIRACLE)

přeložila Sylva Hulová

3 m, 3 ž

realistická hra s prvky divadla na divadle

Do kostela přichází skupina pěti kočovných herců : principál Du Pré - stárnoucí herec, jeho šedesátiletá žena Salomé, bývalý učitel hudby Antoine a mladý pár Ábel a Lenie. Večer hodlají před oltářem sehrát moralitu Everyman. Atmosféra je mizerná, jsou hladoví, nevyspalí, unavení. Lenie čeká s Ábelem dítě. Vychází najevo, že Ábel v tomto městě dříve žil a k hercům se připojil při jejich poslední návštěvě. Za sebou nechal svou ženu, padesátiletou bohatou vdovu, kterou si vzal, když jeho rodina přišla o majetek. Anna, stále ještě jeho žena, přichází do kostela a přináší hercům koš plný jídla a pití za účelem získat Ábela zpět. Ten s ní nechce nic mít a vyzývá také ostatní, aby se jídla nedotýkali a nechali Annu jít, ale oni neposlechnou. Po obědě Anna odchází a principál vyzývá herce, aby se oblékli do kostýmů a šli ven ohlásit představení. Lenie přepadnou křeče, ulehá a skupina odchází bez ní. Když se vrátí, Lenie má pod sebou kaluž krve a nedýchá. Zdrcený spolek neví, co udělat - kdyby se po městě rozneslo, že Lenie zemřela, zruinovalo by je to, a tak se rozhodnou dívčino tělo schovat do kufru a přece jen hrát. Nejprve si chtějí role rozdělit, nakonec se rozhodnou, že musí rychle najít jinou dívku, která by mohla za Lenie hrát její role - Krásu a Smrt. Jako záskok se nabídne Anna, které řeknou, že Lenie znenadání společnost opustila. Anna má talent a roli Smrti hraje dokonale. Během zkoušky odhalí tělo Lenie v kufru a začne herce vydírat. Trvá na tom, že nikomu nic neřekne a bude večer hrát jen pod podmínkou, že se k ní Ábel vrátí, že se ho společnost zřekne. Spolek nakonec svolí, Ábel je zdrcen. Principál posílá Annu vyvěsit její fotografii do výkladu knihkupectví - Anna jako jedna z nejbohatších žen města má na představení přilákat velký počet diváků, kteří by jinak šli do cirkusu. Když Anna odejde, Principál oznámí hercům, že Ábela ve městě nenechají a naopak jej hodlá jmenovat svým nástupcem - oceňuje jeho obrovskou sílu hrát navzdory tomu, že přišel o nenarozené dítě i partnerku a dokázal se vrátit zpět k ženě, kterou nemiluje. V té chvíli se probere Lenie, která byla pouze v mdlobách. Spolek se dohodne, že Anně nic neřeknou a Lenie se má zjevit až v podobě Dobrých skutků během představení a zachránit před Smrtí-Annou Everymana hraného Ábelem.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz