Možné světy

Titul v originále: Possible Worlds

Autor: John Mighton
Žánr: hra
Překladatel: Klára Kolinská
Jazyk: čeština
Postavy: muži 5 ženy 2

John Mighton (Kanada)

MOŽNÉ SVĚTY (POSSIBLE WORLDS)

přeložila Klára Kolinská

4 m, 1 ž (a vedlejší postavy k dublování)

kriminální drama

George, matematický génius, věří, že žije současně v mnoha světech, v nichž vykonává různá povolání, hraje různé sociální role a zamilovává se do různých inkarnací své osudové ženy. Jeho příběh, resp. paralelní příběhy, se prolínají s pátráním dvou detektivů po pachateli série vražd mimořádně inteligentních obětí, jimž vyjímá z hlav mozky jako trofeje. Než je pátrání i vyprávění u konce, není možné stanovit, co se „doopravdy“ stalo a která z verzí Georgeova života je ta „skutečná“.

Možnosti a otázky jsou zde důležitější než řešení a odpovědi, hra se týká mj. i vývoje morálky – do jaké míry máme právo zkoumat, jak funguje lidský mozek, jaké jsou důsledky tohoto zkoumání? Je mozek pouhý nástroj myšlení, nebo je třeba respektovat jeho mystérium?

Autorem je kanadský matematik a vysokoškolský pedagog, což je na ději i kompozici hry znát – je to zčásti kriminální drama, ale zároveň i vědeckofantastická hříčka a zčásti i důmyslná filozofická spekulace o existenci paralelních světů a životů, existujících potenciálně ve shodném časoprostoru – pro niž může být právě divadlo nejúčinnější metaforou. Každé rozhodnutí, jež přijmeme, nevyhnutelně změní běh našeho života, ovšem nepřestávají na něj působit i odmítnuté eventuality, ty se realizují rovněž, pouze v jiných částech sdíleného časoprostoru, oddělené od nás neviditelnou membránou, kterou dokážeme překročit jen výjimečně...

Hra byla uvedena v roce 1990 v divadle Canadian Stage v Torontu. Byla poté v roce 2000 úspěšně zfilmována. Vyšla také knižně česky v antologii současných kanadských dramat v roce 2015.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz