Na břehu světa širého

Titul v originále: On the Shore of the Wide World

Žánr: drama
Překladatel: Jan Hančil
Jazyk: čeština
Postavy: muži 6 ženy 4

Simon Stephens (Velká Británie)

NA BŘEHU SVĚTA ŠIRÉHO (ON THE SHORE OF THE WIDE WORLD)

z angličtiny přeložil Jan Hančil

6 m, 4 ž

Simon Stephens ve své úspěšné hře zkoumá své téma se stejnou mírou věrohodnosti napříč třemi generacemi jedné rodiny. Drama se odehrává v autorově rodném Stockportu nedaleko Manchesteru. V přemíře her z velkoměstského prostředí najednou vidíme autentickou sondu do problematiky současného maloměsta. Tři generace jedné rodiny se vyrovnávají s tragickou ztrátou nejmladšího syna, vnuka a bratra, která otevírá celou škálu existenciálních propastí, které pro ně byly do té doby překryty běžným chodem rodiny a řádem práce. Najednou se jejich bytí, jejich manželství, zdraví tělesné i duševní začínají jevit jako nesamozřejmé, jako podmíněné tím, že o ně budou pečovat, jinak jim hrozí propad do chaosu. Souběžně s tím se ukazuje svět maloměsta jako omezený, jako nevyhovující ambicím mladé generace, pro kterou zde nejsou pracovní příležitosti.

Hra má epizodickou strukturu, skládá se z mnoha situací a několika částí nadepsaných jmény hlavních postav, jakoby autor zaměřil objektiv vždy na jednu z nich a její problémy. Kryštof umírá dřív, než stačí zažít nejdůležitější událost v dospívání - první milostný vztah, Alex odchází od rodičů a je nucen přetrhat vazby, které ho do té doby k rodině poutaly, smrtí syna se manželé ve středním věku začínají jeden druhému odcizovat, Peter nezdravě ulpívá na smrti svého syna, Alice se dusí v depresivní atmosféře a hledá mimo rodinu nějaký vztah, který by jí pomohl se nadechnout, Charlie, zastupující nejstarší generaci, je vážně nemocný. Ukazuje se, že to, co na začátku vypadalo jako vzorově fungující rodina, je tenká slupka společné vůle, která se postupně hroutí. Vidíme, že Peter je příliš pasivní, Charlie je alkoholik, Alex neuspěje v Londýně a podobně. Všichni jsou nějak poznamenáni ztrátou, nenaplněnými ambicemi, okleštěnými životními příležitostmi...

Jde o půvabnou hru, která neoslňuje dramatičností, ale pravdivě ukazuje vztahy a situaci lidí středního věku.

Hra byla poprvé uvedena v Royal Exchange Theatre v Manchesteru v roce 2005, poté ji s úspěchem uvedlo Národní divadlo v Londýně.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz