Nahoře je nebe

Titul v originále: Der Himmel oben

Žánr: hra
Překladatel: Magdalena Štulcová
Jazyk: čeština
Postavy: muži 1 ženy 2

Norbert Silberbauer (Německo)

NAHOŘE JE NEBE (Der Himmel Oben)

1 m, 1 ž, 1 dívka

Dekorace: 1 pokoj

Již pět let leží starý muž nemohoucně na lůžku, zcela odkázán na péči druhých. Jeho děti však ztratily o otce zájem, pouze rozmařile utrácejí jeho peníze. Jediný člověk se o nemocného starce dnem i nocí stará - stárnoucí snacha. V osamění tráví dny a noci v podkrovním pokojíku vytrvalou péčí o trucovitého starce, jehož jediným dorozumívacím prostředkem je hůl. Tou buší o zem, kdykoli má nějaké přání, tou dává najevo nespokojenost. Toto soužití je pro pětapadesátiletou ženu něco jako nezasloužený trest, neboť při trvalé péči o tchána přišla o všechno, co v životě měla - o muže, o děti i o vlastní peníze. Není divu, že vedle obětavé lásky dostává v jejím vztahu k tchánovi místo i hořkost a nenávist. Překvapivý závěr, kdy stařec ženu zavraždí - což znamená i jeho konec - posiluje dramatický náboj hry, v níž se odehrávají dvě lidské tragédie.

Role ženy i role nemluvícího nehybného starce skýtají dvě velké herecké příležitosti.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz