No Sugar

Titul v originále: No Sugar

Autor: Jack Davis
Žánr: drama
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 12 ženy 8

Jack Davis (Austrálie)

NO SUGAR (BEZ LÁSKY)

12 m, 8 ž

Australská hra o problémech původních obyvatel nucených žít v rezervacích řízených státem. Děj se odehrává ve třicátých letech 20. století.

Rodina Sama Millimurry žije v rezervaci v Northamu z nuzných státních dávek. Nemají základní hygienické potřeby a z dávek je vyloučeno maso. V okolí není práce, a tak muži chodí lovit králíky. Původní obyvatelé nemají možnost své rodiny dostatečně existenčně zabezpečit a mezi nimi a státními úředníky, které tu představují policisté a správci rezervací, vládne nepřátelské napětí.

Sam má tři děti: dospělého Joea, mladšího Davida a Cissie. S rodinou žije bratr Samovy ženy Jimmy a babička Gran. Jednoho dne přijde nařízení, že všichni původní obyvatelé z rezervace budou ze zdravotních důvodů přesunuti na sever. Zdravotní péče však jen zastírá pravý důvod přesunu, kterým jsou volby. Člověk, který zorganizoval odsun původních obyvatel z regionu, kandiduje v místních volbách a odsunem problematické černé menšiny si zajistil hlasy většinových bílých obyvatel Northamu.

Na severu v Moore River se nejstarší Joe seznámí s Mary, kterou obtěžuje správce rezervace. Milenci utečou, jsou zatčeni, Joe je transportován na šest měsíců na nucené práce a Mary je převezena zpět do Moore River, kde po čase porodí syna. Když Joeovi vyprší trest, dává jim správce prospustku a rodina opouští rezervaci.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz