Nuclear War

Titul v originále:

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 2 ženy 2

Simon Stephens (Velká Británie)

NUCLEAR WAR (JADERNÁ VÁLKA)

min 1 m či 1 ž (premiéra – 2 m, 3 ž)

Nejnovější hra Simona Stephense je psána experimentální formou. Drama nemá jasně vymezený děj, strukturu a ani postavy. Je na inscenátorech, kolik herců obsadí (v originální produkci hrály 3 ženy a 2 muži) a jakým způsobem budou text interpretovat. Hra obsahuje množství výrazně monologických pasáží, které tématizují pocity viny, zoufalství, zmatenosti i touhy. V určitých směrech může text evokovat styl Sarah Kane.

Hra měla premiéru 16. dubna 2017 v Royal Court Theatre v Londýně.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz