Out of Love

Titul v originále:

Autor: Elinor Cook
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 2

Elinor Cook(ová) (Velká Británie)

OUT OF LOVE (Z LÁSKY)

1 m, 2 ž

Dvě herečky v ní představují dvě dívky, které spolu vyrůstaly a zachovaly si úzký vztah do středního věku. A vývoj jejich vzácného vztahu sledujeme již od nástupu puberty – ovšem nikoli přísně chronologicky, spíše v kontrastně řazených výrazně pointovaných epizodách. Všechny jejich spoluhráče, protihráče i partnery (celkem 9 postav různého věku) hraje jediný mužský herec.

Svoji kamarádku Grace považuje Lorna za chytřejší. Sama však vyniká značnou cílevědomostí. A také přitažlivostí pro druhé pohlaví, což se projevuje od dětských her. Obě děvčata, jež sbližují i komplikované vztahy v jejich rodinách, ba i tragické události, se časem upnou k tomu, že odejdou studovat do Londýna.

Obě se na univerzitu dostanou, Grace však nečekaně při náhodném sexu otěhotní, rozhodne se však dítě si nechat a zůstat doma. Lorna vystuduje, stane se redaktorkou, v nakladatelství dělá kariéru, ale ačkoli nemá o partnery nouzi a vlastně nikdy bez partnera nezůstane, je stále svobodná. Grace pracuje v místní fabrice a vychovává sama svou dceru Marthu. Cesty hrdinek s tak různými temperamenty a životními plány se od sebe vzdalují. Při jedné návštěvě se však Grace Lorně přizná, že umírá na rakovinu, a požádá ji, aby se ujala již téměř dospělé Marthy. Grace to bez váhání přijímá.

V poslední scéně hry se herečky převtělí v matky hrdinek, očekávající s rozpaky a jistými obavami jejich narození. (O jejich existenci se – symptomaticky – v předchozím ději dovídáme jen okrajově, na vývoj hrdinek měly mnohem větší vliv vztahy s otci a otčímy.)

Mladá britská dramatička (1982) získala v roce 2013 prestižní George Devine Award pro nejslibnějšího dramatika. Hra Z lásky (2017) vznikla v dílně souboru Paines Plough a byla s úspěchem uvedena na Edinburském festivalu.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz