Outrage

Titul v originále: Outrage

Autor: Itamar Moses
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 19 ženy 4

Itamar Moses (USA)

OUTRAGE (URÁŽKA)

19 m, 4 ž

V nejlepším slova smyslu postmoderní hra má epický rámec a pracuje se všemi možnými zcizovacími prostředky. Začíná prologem, který přednáší postava Bertolt Brecht, jež také vstupuje do děje svými komentáři a zároveň se stává představitelem jednoho dějového pásma. Nezachytitelnost a epičnost textu poporuje neurčitelný počet herců, kteří jsou pro uvedení potřeba - v některých případech autor přímo předepisuje, aby jeden herec ztělesnil více rolí, jindy se to vyloženě nabízí. Co do formy hra představuje jakýsi „kabaret" velmi neiluzivní a nabízející bohaté rozehrávání.

Hrdinou jedné roviny je Sokrates, obviněný z toho, že kazí mládež, a který, všude následován Platonem zapisujícím jeho výroky, žije v družině svých žáků a později je souzen a umírá po požití jedu. V druhém pásmu jde o „heretika" v renesanční Itálii, bystrého Menocchia, jehož úsudek o bohu a teorie kosmu ho přivede před svatou inkvizici. Třetí dějové pásmo představuje Brecht, prchající před nacistickou zvůlí přes Evropu do Ameriky, a poslední, ústřední pásmo se odehrává na současné americké universitě a jejími hrdiny jsou vedle studentů zejména profesoři, kteří se musí vyrovnat s velkorysou, nicméně prapodivnou nabídkou obrovského finančního daru.

Postavy, či spíše jednotlivé charaktery, dějem prostupují, podobné typy vidíme v různých historických variacích a mutacích, jednotlivé motivy se prolínají hrou i prostřednictvím osob, které procházejí více pásmy. Autor se vysoce intelektuální, a přitom zábavnou formou zabývá tématem osobní mravní odpovědnosti tváří v tvář moci. Epická hra o historicky a cyklicky se opakujícím útisku nových myšlenek, které se postupem času stávají zbraní následující tyranie a zvůle libovolného typu.

Hra byla poprvé uvedena v roce 2001 v Bloomington Playwrights Project.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz