Paul

Titul v originále: Paul

Autor: Howard Brenton
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 8 ženy 1

Howard Brenton (Velká Británie)

PAUL (PAVEL)

8 m, 1 ž, dav

Hra je inspirována novozákonním příběhem zmrtvýchvstání Ježíše a osudu jeho následovníků. Odehrává se ve dvou časových pásmech - v roce 65 n. l, v římském vězení, kde se Pavel (Paul) a Petr, první křesťanští mučědníci, připravují na smrt, a v roce 36 n. l., kdy se ze Saula (Šavla), potírače Ježíšových stoupenců, stává jeho oddaný věrozvěst Pavel. Jedné noci na cestě do Damašku se Pavlovi zjeví Kristus - protože byl ukřižován, Pavel uvěří a začne zapáleně propagovat jeho učení. V retrospektivních návratech se odhaluje skutečná historie - Ježíš ve skutečnosti nezemřel na kříži, byl zachráněn, ale „pro účely víry" vznikla falešná historka, na níž participovala mimo jiné i Máří Magdaléna a Ježíšův bratr Jakub. Pavel byl tímto způsobem „odstraněn z cesty", jeho slepá oddanost ovšem vedla k dalším intrikám - Jakub ho poslal šířit víru (a shánět peníze) z Jeruzaléma pryč v domnění, že se ho v době těžkých persekucí zbaví. Z Pavla se ovšem stává úspěšný posel Kristova učení. Petr mu v posledních chvílích života odhaluje pravdu, Pavlova víra, jež dala motivaci a smysl celému jeho životu, je však tak silná, že se mu v závěru podaří Petra přesvědčit o své pravdě - text končí jejich společným skandováním věty „Ježíš povstal".

Hra pracuje se zábavným travestováním notoricky známého příběhu, variuje motivy „skutečnosti" a „lži", kromě toho se zabývá otázkou víry, pochybnostmi, silou vůle a přesvědčení, ale i smyslu života obecně a jeho popřením (či nepopřením) na prahu smrti.

Hra Paul měla premiéru v Cottesloe Theatre v Národním divadle v Londýně 6. října 2005 v režii Howarda Daviese. Hra vzbudila pozornost ještě před svým uvedením - divadlo obdrželo na dvě stě dopisů protestujících proti „znevážení víry". Text byl nominován na Olivierovu cenu za nejlepší hru (2006).

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz