Pleasure and Pain

Titul v originále: Pleasure and Pain

Autor: David Mark Thomson
Žánr: dramatizace
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 2 ženy 1

David Mark Thomson (V.Británie)

PLEASURE AND PAIN (Radost a bolest)

2 muži, 1 žena

Hra anglického autora je dramatizací osmi Maupassantových povídek(Šperky,Skleník,V ložnici, Nerozum, Modelka, Lítost, Nečinná krása,Sanatorium) volně spojených postavou francouzského spisovatele. Maupassantovy monology, ve kterých rekapituluje svůj život(svůj vztah k matce; k bratrovi, kterého byl nucen umístit do sanatoria kvůli duševní chorobě; ke svým spisovatelským vzorům a přátelům - Flaubertovi a Daudetovi), se prolínají s jednotlivými epizodami o vztazích mezi mužem a ženou v měšťanské a šlechtické společnosti Francie devatenáctého století. Postava Maupassanta někde zůstává jenom komentátorem děje(místy až příliš didaktickým) a někde do něj vstupuje jako autor hrající postavu, kterou sám kdysi stvořil. V poslední epizodě nakonec autor hraje sám sebe. Leží ve svěrací kazajce v ústavu pro mentálně choré, odkud ho z jeho šílenství vysvobodí smrt.

iv

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz