Pochyby

Titul v originále: Doubt

Žánr: hra
Jazyk: čeština
Postavy: muži 1 ženy 3

John Patrick Shanley (USA)

POCHYBY (DOUBT)

z angličtiny přeložila Lenka Kolihová Havlíková

1 m, 3 ž

Hra J.P. Shanleyho reaguje na vlnu odhalení případů pedofilie mezi katolickými knězi v USA. Zavádí nás do jedné venkovské církevní školy v roce 1965. V jejím čele stojí sestra Aloysius, někdejší válečná vdova, žena, jež vyznává kázeň, pracovitost a řád jako hodnoty, jež je třeba předávat žákům. Její protihráčkou je mladá sestra James, nadšená učitelka dějepisu, plná soucitu a optimismu - který se ovšem v očích její představené jeví jako naivita. Sestra James, zkrušená káráním a podezíravostí své představené, jí ohlásí podezřelou událost. První černý žák školy, 12-letý Donald, se vrátil z refektáře, kam si ho pozval k rozmluvě mezi čtyřma očima charismatický učitel tělocviku a náboženství otec Flynn, značně rozrušený. A navíc z něho byl cítit alkohol. Událost zřejmě potvrdila podezření, které sestra Aloysius už delší dobu chovala vůči neortodoxně srdečnému a otevřenému knězi. Donaldova matka její podezření nevyvrátí - jen zrelativizuje její rigidní postoj: Žena si uvědomuje, že učitelův vztah k jejímu synovi je možná podezřelý, učitelova záštita a pochopení je však zároveň to nejlepší, co jejího syna, pronásledovaného pro evidentní rané sklony k homosexualitě jeho původní komunitou i vlastním otcem, zatím v životě potkalo. Sestře Aloysius se nakonec podaří přimět otce Flynna k nepřímému přiznání a dobrovolnému odchodu na jinou školu. Podezření sestry Aloysius se potvrdilo, ale její dosud neotřesitelnou víru ve správnost vlastního počínání začínají, jak nakonec přizná sestře James, hlodat pochyby.

Českou premiéru hry uvedlo 1. března 2007 Národní divadlo v Praze v režii Davida Czesaného.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz