Podruhyně

Titul v originále: Bondagers

Autor: Sue Glover
Žánr: hra
Překladatel: David Drozd
Jazyk: čeština
Postavy: ženy 6

Podruhyně byly dělnice na velkých statcích ve Skotsku, v hraniční oblasti nazývané „Borders" v 19. století. Každý námezdní dělník, oráč, byl na statek přijímán pod podmínkou, že si s sebou přivede nádenici, která bude pracovat s ním – pokud ne svou ženu či dceru, tedy nějakou jinou dívku, kterou si on sám musí najmout na Jarmaku (the Hiring), ubytovat ji a živit spolu se svou rodinou v přiděleném malém domku na statku.

Hra se odehrává na „hraničním" statku v 60. letech 19. století. První jednání – kromě úvodní scény (Najímání) – probíhá v létě, druhé jednání v zimě. Výprava by měla být minimální. Jedna část jeviště má znázorňovat Maggiin dům, avšak nikoliv tak konkrétně, aby to rušilo, když se v něm nehraje. V tomto „domě" je kolébka, ta je určující a musí být viditelná. Pokud možno jiná část scény představuje Sářin domek (když je to pro akci zapotřebí – opět nikoliv rušivě). Zkrátka, oblasti „domů" by během dalších scén měly být používány jako součást pole, stodoly, čehokoliv jiného; všechna dějiště by měla „přicházet a mizet".

Hra byla poprvé uvedena v květnu 1991 v koprodukci divadel The Tramway a Traverse Theatre v Edinburghu.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz