Pověření

Titul v originále: Der Auftrag

Žánr: hra
Překladatel: K. R. Jilská
Jazyk: čeština
Postavy: muži 6 ženy 1

Müllerův komplikovaný text protkaný politologickými i filozofickými úvahami. Tématem hry inspirované prózou nekonformní východoněmecké autorky Anny Seghersové Světlo na šibenici, je vývoz revoluce. Během té „velké francouzské“ jsou vysláni tři emisaři do kolonie na Jamajku, aby tam v intencích pařížských změn uskutečnili zásadní převrat. Cesta lodí však trvá dlouho, na pevnině se k moci mezitím dostane Napoleon. Vyslanci nových sociálních pořádků, otrokářův syn Debuisson, bretaňský sedlák Galloudec a černoch Sasportas se dozvědí o změně ve Francii až v cíli své cesty, jejich postoje k dalšímu konání se ovšem různí. Debuisson „odpadne“, Galloudec a Sasportas zůstávají revoluci věrni, dochází k pokusu o převrat motivovaný vzbouřením černé rasy. „Karibská“ revoluce se uskutečnila a k jejímu potlačení museli být vysláni Napoleonovi vojáci.

Na tuto slavnou hru Heinera Müllera z roku 1980 si troufl u nás až Michal Hába se svým ansámblem Lachende Bestien v lednu 2018.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz