Převýchova v díře

Titul v originále:

Autor: Ladislav Vrchovský
Žánr: dramatizace
Jazyk: čeština
Postavy: muži 3 ženy 1

Ladislav Vrchovský

PŘEVÝCHOVA V DÍŘE

min 3 m, 1 ž (více rolí), max 9 m, 5 ž

dramatizace stejnojmenného románu

Autor vytvořil ze svého čtivého románu (2016) divadelní adaptaci, jež je stejně jako předloha unikátním svědectvím o zdánlivě obyčejném lidském životě v tíživých kulisách let 1948–1989.

Hlavní postava Vladimír Horský nás v monologických i dialogických pasážích spolu s dalšími ústředními či epizodními postavami provede dětstvím, dospíváním i životem zralého muže, který navzdory nepřízni osudu nikdy neztratil víru v sebe sama a v naplnění svých snů. Jeho příběh se odehrává na pozadí zdařile vykresleného prostředí, ať již se jedná o téměř idylické momenty spjaté s valašskou přírodou a životem v souladu s ní, nebo naopak o apokalyptickou krajinu hutí a dolů ostravsko-karvinského revíru, kde je lidská existence zredukována na pouhé přežívání. Autor přesvědčivě a autenticky vykresluje charaktery jednotlivých postav, motivace a osudy horníků, chlapů zlákaných vidinou výdělku, režimních prominentů, idealistických disidentů, přesvědčených estébáků, drobných prospěchářů, ale i těch, kteří chtěli jen normálně žít. Skutečné i smyšlené příběhy věrně zachycují absurditu let pod diktátem komunistické strany, krutost, beznaděj i „jen“ ubíjející stereotypní každodennost, ale také nehasnoucí naději. Autor zúročil zkušenosti, které nedobrovolně nabyl jako řadový horník OKD i jako nadšený amatérský kulturní organizátor, a předkládá tak plastický a živý obraz české periferie let reálného socialismu.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz