Prisoner of Windsor

Titul v originále: Prisoner of Windsor

Autor: Justin Butcher
Žánr: komedie
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 5 ženy 2

Justin Butcher (Velká Británie)

PRISONER OF WINDSOR (ZAJATEC WINDSORU)

15 m, 3 ž (možno spojit role)

Bláznivá satira o svatbě britského prince Williama, pro niž se autor nechal inspirovat příběhem románu z konce devatenáctého století (a později filmu) Anthonyho Hopa Zajatec na Zendě. V tomto případě jde o událost léta 2011 – monstrózní svatbu následníka trůnu a Kate Middletonové v kombinaci s příběhem nelegálních gastarbeiterů pracujících v londýnském parku. V prvním plánu se setkáváme s královnou Alžbětou a jejím manželem Phillipem, kteří se – stejně jako jejich vnuk – chystají na svatbu. Zatímco Alžběta je zachycena jako celkem sympatická, byť mírně popletená osoba (nerozlišuje mezi skutečností a virtuální realitou, a tak se v pozdější části, když William začne koktat, obrátí na herce Geoffreyho Rushe, který ztělesnil logopeda ve filmu Králova řeč), Phillip je – ve shodě se svým mediálním obrazem – trochu nepříjemný morous. Kate a William představují současnou zlatou mládež zejména s jejím slovníkem a malou mírou zodpovědnosti. Druhou linii příběhu tvoří skupina nelegálních zahradníků z nejrůznějších zemí (Rusko, Balkán, Rumunsko) pracujících pod vedením vzteklého Ira. Mezi nimi dominuje Rumun Romulus, který se cítí být šlechtickým levobočkem a vznáší svoje nároky na trůn. William selhává v předsvatebních přípravách, Kate se s ním rozchází a zhrzený nápadník prchá z domova. V tu chvíli se cesty disparátních příslušníků různých tříd střetávají – William se mnohem lépe cítí se zahradníky, a to i díky konzumaci odvaru z halucinogenní šalvěje divotvorné. Pod vlivem nápoje se začnou dít divy: Katinu ztracenou náklonnost získá nakonec Romulus (hladce oholen je od prince k nerozeznání), za svého vnuka ho nakonec považují i královští prarodiče. Před oltářem tak stane Rumun, kterému jde jen o výsledky dostihů, zatímco princ je šťasten v hadrech...

Bláznivá komedie reaguje na vnitropolitickou situaci, reflektujíc (a parodujíc) monarchii, přičemž se inspiruje zejména jejím mediálním obrazem. Zároveň je to aktuální hra založená v mnoha ohledech na realitě.

Hra byla poprvé uvedena 20. května 2011 v londýnském divadle Leister Square v režii autora.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz